Antalet coronarelaterade anmälningar till Arbetsmiljöverket var fram tills i tisdags 747.

Majoriteten av dessa, 646 stycken, kommer från yrkesgrupper inom vård- och omsorg och sociala tjänster. Från offentlig förvaltning har det gjorts 46 anmälningar.

En anmälan kan göras om en person blivit smittad eller om man varit i kontakt med smittade eller personer som kan ha varit i kontakt med smittade.

Totalt finns två dödsfall anmälda, resten är olycksfall och tillbud, det vill säga risk för olycka. Dödsfallen är registrerade i Stockholm och Örebro.

Kjell Blom, utredare på statistik- och analysenheten, berättar att dödsfall ska rapporteras in av arbetsgivaren till Försäkringskassan och inte till Arbetsmiljöverket.

– Informationen kring coronarelaterade anmälningar har varit bristfällig så jag kan förstå att det blivit så här, säger han.

Därför har nu sidan anmalarbetsskada.se uppdaterats med information om hur anmälningarna ska gå till.

Vad gäller siffran över dödsfallen så har det rapporterats i medierna om fler anställda i riskyrken som avlidit. Bland annat dog en anställd vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tidigare denna månad.

I ett pressmeddelande konstaterade Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, att personen inte hade vårdat covidpatienter och att det inte fanns någon brist på skyddsutrustning på den aktuella enheten. Det saknades även provtagning som bekräftade smitta hos den anställde.

Detta dödsfall finns därför inte registrerat.

De län som sticker ut i statistiken är tre län där spridningen av coronaviruset varit stor; Södermanlands län, 204 stycken, Stockholms län, 105, och Örebro län, 69.

* Fotnot: När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering i anmälningarna till Arbetsmiljöverket. Urvalet är framtaget med hjälp av en textsökning i händelsebeskrivningen från anmälan. Orden som sökts på från händelsebeskrivningen är corona och covid. En textsökning kan aldrig bli hundraprocentig eftersom ord kan utlämnas eller felstavas.