Arbetet berättade i torsdags att minst 111 anmälningsar om tillbud och olyckor relaterade till coronaviruset då hade kommit in till Arbetsmiljöverket sedan början av mars.

Nu visar ny statistik från myndigheten att anmälningarna i själva verket är betydligt fler, rapporterar tidningen Arbetsvärlden.

Arbetsmiljöverkets statistiker har upptäckt att ett stort antal av anmälningarna tidigare inte dykt upp i myndighetens tidigare sökningar, skriver Arbetsvärlden.

Enligt myndighetens nya siffror kom 491 anmälningar in mellan den 24 februari till och med den 20 april.

Bara under förra veckan (vecka 16) anmäldes 211 händelser.

Arbetsmiljöverket bekräftar de nya siffrorna för Arbetet.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket berättar för Arbetsvärlden att drygt 420 av de 491 berör yrken inom vård och omsorg.

− I mångt och mycket är det säkerligen så att många tillbud visar på att det varit någon form av exponering  där man inte följt riktlinjer och inte haft tillräcklig skyddsutrustning, säger han till tidningen.