90 procent av de kommunanställda ska ha fast jobb, lovade statsminister Stefan Löfven (S) i sitt sommartal strax innan valet 2018. 

Men med nuvarande förändringstakt skulle det ta ungefär 30 år att infria löftet i de S-styrda kommunerna, kunde Arbetet berätta i måndag.

Nya siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR, visar att bara nio av kommunerna som styrs av en socialdemokratiskt ledd majoritet har över 80 procent fastanställda medarbetare.

Anders Henriksson (S) är andre vice ordförande i SKR. Han menar att vallöftet är viktigt att hålla fast vid. 

– Vi är i princip precis i uppstarten av den här mandatperioden. Jag skulle vilja säga att det är alldeles för tidigt att döma ut resultatet. Nu gäller det att vi klarar av att ha fokus och vara långsiktiga.

Har det skett ett arbete i kommunerna under det här året?
– Om du tittar på separata kommuner och inne i kommunerna kommer du säkert att se positiva siffror. Men övergripande, som du pekar på, så kan vi inte utläsa några dramatiska förändringar än så länge. 

Under tisdagen gick SKR och Kommunal ut med ett gemensamt pressmeddelande där de önskar att regeringen satsar två miljarder extra på personalen i äldreomsorgen.

Bland annat vill man att kommuner och regioner anställer arbetslösa från andra branscher och sedan ger dem möjlighet att vidareutbilda sig genom deltidsstudier.

Man vill även att kommunerna och regionerna ska ”växla upp” visstidsanställningar till fasta jobb på heltid.

Sedan tidigare har SKR en överenskommelse med Kommunal om det som kallas Heltidsresan. Alltså att heltid ska vara norm inom den offentliga omsorgen och att alla kommuner och regioner ska ha en handlingsplan för att nå dit.

Anders Henriksson skulle vilja se en liknande överenskommelse, också när det gäller fasta anställningar.

– Det tycker jag är en bra idé.

Har du övriga partier i SKR med dig på en sån överenskommelse?
– Jag tror det finns en ganska bred politisk samsyn om att vi måste sträva mot att ha så många fastanställda som möjligt. När det gäller heltidsresan har vi sagt att det är en norm om heltid. När det gäller fasta jobb så kanske 90 procent är det en bra målnivå. Jag tror att det finns en bred politisk uppställning för ett sådant mål.

När det gäller statsministerns löfte om 90 procent heltid i S-styrda kommuner, vill Anders Henriksson dock inte sätta ett slutdatum.

– När vi går ur den här mandatperioden tycker jag att vi ska sett kraftiga förbättringar. När vi sedan når exakt 90 procent, det tror jag är svårt att sätta ett datum på.