90 procent av de kommunanställda ska ha fast jobb. Det lovade statsminister Stefan Löfven (S) i sitt sommartal strax innan valet 2018. 

Enligt statsministern gällde löftet de orter och regioner där Socialdemokraterna bestämmer.

– En socialdemokratiskt ledd regering eller landsting eller kommun kommer att stå för detta. Då ska man veta att det blir en fast anställning på heltid, sa Stefan Löfven till DN efter sommartalet.

Strax efter statsministerns uttalande kunde Arbetet visa att vägen var lång för att uppfylla löftet. 

Endast fem av de 65 kommunerna med rött majoritetsstyre hade då mer än 80 procent fast anställda. Motsvarande siffra för de med högermajoritet var två av 48.

Men hur har det gått sedan dess? 

Arbetet har tagit del av nya siffror över visstidsanställningar från Sveriges kommuner och landsting, SKR, som gäller november förra året. Siffrorna har sedan samkörts med styret i respektive kommun.

Granskningen visar att vägen fortfarande är nästan lika lång tills statsministerns löfte är uppfyllt. Det finns numera 83 kommuner med majoritetsstyre där Socialdemokraterna har posten som kommunstyrelsens ordförande.

Ingen av kommunerna har över 90 procent fast anställda i dag. Kalmar ligger närmast på 85 procent och bara nio av kommunerna ligger över 80 procent.

I två tredjedelar av S-kommunerna har andelen fastanställda ökat under året sedan valet och i resten har de minskat. 

Men ökningen går långsamt, i genomsnitt en halv procentenhet per kommun. Just nu är 76 procent fastanställda i snitt i S-kommunerna.

Håller den ökningstakten i sig skulle Stefan Löfvens löfte om 90 procent fasta jobb nås om ungefär 30 år.

Liten skillnad mellan partierna

Så många är fastanställda i din kommun

Siffrorna visar andelen fastanställda (i procent) av alla anställda av kommunen i november 2019. I tabellen syns också vilket parti som har ordförandeskapet i kommunen och om det är ett majoritets, eller ett minoritetsstyre. Du kan söka efter din kommun i sökrutan nedan.