Det var i samband med sitt sommartal i Norrtälje som statsminister Stefan Löfven (S) lanserade sitt vallöfte.

Socialdemokraterna vill garantera heltidsanställning till alla som utbildar sig till undersköterskor. Partiet vill också att 90 procent av de anställda i Sveriges kommuner ska vara heltidsanställda.

Enligt statsministern gäller löftena de orter och regioner där Socialdemokraterna bestämmer.

– En socialdemokratiskt ledd regering eller landsting eller kommun kommer att stå för detta. Då ska man veta att det blir en fast anställning på heltid, sa Stefan Löfven till DN i helgen.

Men hur ser det egentligen ut med de fasta anställningarna i Sveriges kommuner?

I dag når ingen upp till 90 procent, och de flesta ligger en bra bit därifrån, visar statistik från SKL från november förra året.

Endast fem av de 65 kommunerna med rött majoritetsstyre hade då mer än 80 procent fast anställda. Motsvarande siffra för de med högermajoritet var två av 48.

De socialdemokratiska ledda kommunerna tycker jag tar mer initiativ

Lena Micko (SKL)

Samtidigt har det de senaste åren blivit allt färre tillsvidareanställda inom kommunerna i stort.

Jämför man snittsiffran för hela landet har andelen tillsvidareanställda minskat med två procentenheter från 78 till 76 procent.

Enligt SKL beror det bland annat på ökad sjukfrånvaro och fler pensionsavgångar där ersättare ofta får en tidsbegränsad anställning till en början.

Ser man bara till de kommuner där det antingen finns en röd eller blå majoritet har de fast anställda faktiskt minskat mer i de röda kommunerna.

Andelen fasta anställningar minskade i snitt med 2,4 procentenheter i kommuner med vänstermajoritet under perioden. Motsvarande siffra var 1,3 procentenheter för de med högermajoritet.

Av de 20 kommuner där de fasta jobben minskade allra mest under perioden hade också 15 kommuner en vänstermajoritet.

Trots siffrorna menar Lena Micko (S), som är ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, att initiativen för att öka antalet fasta tjänster oftare kommer från röda kommuner än blå.

Hon tror också att det arbete som redan sker för att få fler att jobba heltid också kommer att leda till att färre får visstidsanställningar.

– De socialdemokratiskt ledda kommunerna tycker jag tar mer initiativ och har också gjort det på inte minst heltidsområdet, förklarade hon för Arbetet under Almedalsveckan.

Mest rött i botten

Staplarna visar de kommuner med antingen rött eller blått majoritetsstyre som i november 2017 hade lägst andel fast anställda (i procent).

Här minskade fastanställningarna mest

Tabellen visar de 20 kommuner med antingen röd eller blå majoritet där tillsvidareanställningarna minskade mest mellan 2013 och 2017.

Så gjordes undersökningen

• Arbetet jämförde andelen tillsvidareanställda månadsavlönade i november 2013 respektive 2017 i varje kommun i Sverige.

• Siffrorna kommer från SKL:s statistikdatabas Kolada.

• För snittsiffran i hela Sverige använde vi oss av ett så kallat ovägt medelvärde, alltså att varje kommun har lika stor påverkan på snittet oavsett storlek.