”Medarbetare som blivit utsatta för smitta av konstaterad covid-19 brukare, har nu insjuknat i misstänkt covid-19. En insjuknade 12/4 och en 14/4.”

Besök hos smittade brukare, utan tillräcklig skyddsutrustning, är den vanligaste orsaken som anges i anmälningarna som kommit in till Arbetsmiljöverket.

Till och med den 14 april hade 111 anmälningar om tillbud och olyckor där corona eller covid-19 angetts som orsak registrerats hos myndigheten. Det är en fördubbling på de två veckor som gått sedan Arbetet senast begärde ut statistiken.

Antal anmälda tillbud

Totalt står vård och omsorg tillsammans med sjukvård för 80 procent av alla anmälningar, där äldreomsorgen står för en tredjedel och sjukvården för en femtedel.

”Arbetar på infektionskliniken. Blivit exponerad och smittad av covid-19. Testades positivt 26/3 och har fortfarande symtom 9/4”.

När det gäller sjukvården är det främst inom slutenvård på sjukhus som tillbuden sker, men även på vårdcentraler och inom ambulanssjukvården.

Bland övriga verksamheter som anmält tillbud eller olyckor finns till exempel polisen, postverksamhet och fastighetsskötare.

Flest anmälningar kom in vecka 14 (30/3-5/4), då 41 tillbud och olyckor rapporterades, för att sjunka till 33 veckan efter.

Förra veckan kom 15 anmälningar in, men då anmälningarna inte alltid görs direkt finns en eftersläpning i statistiken.

Om statistiken

Statistiken är framtagen genom en textsökning på corona och covid, vilket gör att vissa anmälningar kan falla bort då orden kan ha utelämnats eller felstavats.

Dessutom lämnas ungefär en tredjedel av alla anmälningar in i pappersform, vilket omöjliggör textsökningen, enligt Arbetsmiljöverket.