Jörgen Lindberg är vice kammarchef på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) inom åklagarmyndigheten.

På enheten, som utreder arbetsmiljöbrott, har man fört interna diskussioner om hur man ska hantera eventuella fall som hamnar på deras bord.

– I någon form räknar vi med att vi kommer att titta på de här fallen. Det vi kommit fram till är att hålla koll på alla eventuella anmälningar som kommer in i syfte att försöka åstadkomma en enhetlig bedömning och syn på dem, i den mån förutsättningarna är lika, säger Jörgen Lindberg.

Även om Rema får in åtalsanmälningar kan det vara svårt att visa på direkta orsakssamband, det vill säga att coronasmittan överförts i arbetet.

Ett sådant samband krävs för att arbetsgivaren ska ha straffansvar.

För fällande dom krävs även någon form av oaktsamhet från arbetsgivaren, också där tror Jörgen Lindberg att det kan vara svårt.

– Ett antal samhällsorgan inom sjukvård, vård och omsorg gör just nu sitt yttersta för att åstadkomma en så säker arbetsmiljö som möjligt under de förutsättningar som finns. Och någonstans där kan väl en oaktsamhetsbedömning kanske landa: vad hade man för förutsättningar?

I normalfallet är det Arbetsmiljöverket som lämnar in en åtalsanmälan till Rema, men även enskilda kan göra det.

Men på Arbetsmiljöverket hanterar man inte frågan i dagsläget. Eftersom det i de fallen skulle handla om en arbetssjukdom finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att rapportera in sådana dödsfall till myndigheten.

Sådana anmälningar ska i stället lämnas till Försäkringskassan, för eventuell framtida ekonomisk ersättning.

Regeringen har lämnat ett förslag om att arbetsskadeförsäkringen, som reglerar vilka som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet, ska inkludera covid-19.

Men detta gäller bara om smitta eller skador består efter 180 dagar.

Frågan kan emellertid hamna på Arbetsmiljöverkets bord, om det finns något allvarligt tillbud kopplat till smittspridningen.

– Arbetsgivaren måste själv utreda och se vilka de bakomliggande faktorerna är, om den har brustit i någonting kring det. Då är det ett tillbud som har lett till en exponering som i sin tur kan leda till ett dödsfall, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Kan ni inte ta egna initiativ och utreda utan att det kommit in en anmälan?
– Jo, det kan vi ju i och för sig göra kring det här sedan. Men jag finner inte in nuläget att det är aktuellt. Vad framtiden utvisar och vad det kommer att får för eventuella efterspel ska jag låta vara osagt i nuläget.

Även Jörgen Lindberg på Rema tycker att det är för tidigt att uttala sig om framtiden.

– Vi är ju lite som historiker, vi tittar i efterhand på händelseförlopp, om det har brustit någonstans. Vi kan förutsätta att det kommer att väckas frågor men jag tror att den bedömningen gör man bäst i efterhand, när som mycket fakta som möjligt ligger på bordet.