Spanien har redan vidtagit en lång rad åtgärder för att skydda medborgarna från viruskrisens ekonomiska konsekvenser. Däribland förbud mot vräkningar, räntefria lån för hyresgäster och kontantstöd till osäkert anställda, 

El- och vattenbolag får heller inte dra in sina tjänster på grund av obetalda räkningar och offer för våld i hemmet ska erbjudas boende på hotell om härbärgen är fulla, rapporterar El País.

Nu förbereder dock regeringen sin hittills mest långtgående åtgärd. Ett villkorslöst ekonomiskt stöd införs för sårbara hushåll – och till skillnad från krisinsatserna ska reformen dessutom bli permanent. 

– Det kommer bli ett permanent skyddsnät för de mest sårbara, säger socialminister José Luis Escrivá, som koordinerar regeringens arbete med frågan, i en videointervju med La Vanguardia.

Den spanska regeringens term för stödet är ”minimilevnadsinkomst”.

Minimilevnadsinkomsten skiljer sig från basinkomst – en bestämd summa som ges till alla medborgare oavsett ekonomiska förutsättningar – genom att den kommer att vara riktad och differentierad.

Skillnaden gentemot nuvarande stödsystem är att minimilevnadsinkomsten kommer att vara garanterad. Utsatta hushåll kommer inte att behöva gå igenom en ansökningsprocess, så som krävs för försörjningsstöd.

Minimilevnadsinkomsten är dessutom ett statligt stöd, vilket flyttar kostnaden från kommuner och regioner och harmonierar stödnivåerna nationellt.

Regeringen jämför med systemet för garantipension, med skillnaden att minimilevnadsinkomsten riktar sig mot människor i arbetsför ålder.

Enligt Escrivá är det för tidigt att tala om summor, men utgångspunkten är att storleken på utbetalningarna ska variera så att exempelvis ensamstående föräldrar får större belopp. 

Regeringen har inte angett någon tidsplan, men till tv-kanalen La Sexta säger ekonomiministern Nadia Calviño att stödet ska sjösättas skyndsamt.

– Det är ett komplicerat arbete och vi jobbar på många fronter för tillfället, men departementet arbetar målmedvetet med frågan och vi kommer att göra det så snart som möjligt. 

Det finns heller ingen officiell uppskattning över hur många som kommer att kvalificera sig för minimilevnadsinkomsten. Men Pablo Iglesias, ordförande för vänsterpartiet Podemos som regerar i koalition med socialdemokratiska PSOE, har uppskattat att fem miljoner spanjorer kan komma att nås av stödet.

Spanien är näst efter Italien det land i världen som drabbats allra hårdast av pandemin.

Landet hade på tisdagen 140 510 bekräftade fall av covid-19 samtidigt som 13 798 avlidit, enligt siffror från El País.