De 25 miljoner brasilianare – motsvarande drygt 40 procent av den arbetsföra befolkningen – som arbetar i landets informella sektor drabbas extra hårt när coronapandemin nu bromsar ekonomin, rapporterar DN.

Brasiliens senat har antagit ett förslag om nödhjälp som ska ge landets fattigaste 600 real – motsvarande 1 140 kronor – per månad, men den högerradikale presidenten Jair Bolsonaro har ännu inte satt sin signatur på beslutet. 

Jair Bolsonaro, som flera gånger ifrågasatt både virusets dödlighet och de siffror regeringens egna hälsomyndigheter rapporterat, har anklagat guvernörer som genomför karantänsåtgärder för att ”slakta jobb”. 

Samtidigt har presidenten hänvisat till pandemin för att införa lagstiftning som urholkar rätten till kollektiva förhandlingar och försvagar landets fackföreningar, rapporterar den fackliga tidningen Equal Times

Den brasilianska centralorganisationen CUT har lovat att ta strid mot lagändringen. 

Grannlandet Argentina har valt en annan väg för att dämpa de sociala effekterna av krisen, rapporterar DN.

Regering har utfärdat ett dekret som förbjuder landets arbetsgivare att säga upp personal fram till slutet av maj. 

Dekretet kom enligt tidningen Buenos Aires Times till efter påtryckningar från den fackliga organisationen CGT och innebär att uppsägningar till ”följd av force majeur eller arbetsbrist” inte är tillåtna. 

Samtidigt får arbetsgivarna statligt stöd motsvarande en minimilön per månad och anställd för företag med under 25 anställda, tre fjärdedelars minimilön för företag med upp till 60 anställda och en halv minimilön för företag som sysselsätter fler än 60.