Nära 250 kvinnliga arbetare deltog i studien, som tidningen Equal Times rapporterar om. I sex städer deltog de i samtal och diskussioner under några månader i fjol.

Enligt den fackliga centralorganisationen CNTRV, som representerar 69 fackföreningar inom den brasilianska textil- och skoindustrin, är resultatet i studien chockerande.

”Jag är särskilt förvånad över omfattningen av sexuella trakasserier som riktats mot handledare”, säger Francisca Trajano, ordförande för CNRTV, i ett uttalande.

Fackliga ledare utsätts ofta för mobbning, enligt rapporten. Dessutom visar den att genusvåld också kombineras med andra typer av diskriminering, vilket gör bland andra hbtq-personer extra sårbara.

Många kvinnor som intervjuades kände inte till lagar eller andra alternativ för att bekämpa våld på jobbet.

I juni 2019 antog FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO, världens första konvention mot våld och trakasserier på jobbet.

Konventionen träder i kraft tolv månader efter det att den har ratificerats av två länder. I december blev Uruguay först ut med ratificering.