Uruguay blev det första landet som skrev under ILO:s nya konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (konvention 190) samt en rekommendation om hur världens länder ska hantera dessa frågor.

När ILO firade sitt hundraårsjubileum 2019 var en av höjdpunkterna skapandet av den nya konventionen.

Då blev det en stor fråga under men efter flera förhandlingar så presenterades ett förslag som stater, fack och arbetsgivare godtog.

Sverige håller fortfarande på att bereda en eventuell ratificering av konventionen.

Just nu är frågan ute på remiss och parterna ska lämna in sina synpunkter innan den 13 mars i år.

Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) så kan en svensk underskrift bli fördröjd eftersom EU:s ministerråd måste godkänna att EU-länderna skriver under konventionen.

ILO-konventioner

• ILO:s konventioner är juridiskt bindande internationella traktat som FN-organets medlemsländer kan skriva under (ratificera). Konventionerna anger hur länderna ska hantera relationer mellan anställda och arbetsgivare. De länder som skriver under konventionen måste anpassa sin lagstiftning så att de lever upp till dessa.

• Konventionerna antas under FN-organets internationella arbetskonferens som hålls i maj/juni varje år. Det finns för närvarande 190 ILO-konventioner.

• Om ett land bryter mot en konvention så finns inget ekonomiskt straff eller liknande. Däremot kan ILO granska och kritisera förhållandena i ett land, vilket kan vara besvärande.

• ILO har åtta så kallade kärnkonventioner som är extra viktiga att följa. Dessa kärnkonventioner (C29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182) handlar om att skydda rätten för arbetsmarknadens parter att organisera sig samt hindra tvångs- och barnarbete och jobba för lika lön för män och kvinnor.

Källa: ILO