Kritiker menar att facket är oansvarigt som planerar massprotester i ett läge där coronaviruset slagit klorna i mångmiljonstaden. 

Said Iqbal som är ordförande för KSPI försvarar beslutet.

– Vi kommer att protestera oavsett riskerna. Om någon har invändningar mot våra planer får de vända sig till parlamentet. Det har retat upp miljoner indonesiska arbetare, något som man inte behöver göra mitt under en pandemi, säger han till Jakarta Post.

KSPI är en av Indonesiens största centralorganisationer och hoppas kunna samla 50 000 medlemmar för en massprotest i huvudstaden Jakarta i mitten av april. 

Föremålet för fackets missnöje är det omfattande reformpaket som parlamentet började behandla förra veckan. 

Iqbal tillägger att fackets medlemmar inte kommer att dra sig från att bryta mot rekommendationen om att inte samlas i grupp, som infördes för att minska smittspridningen. 

– Vi känner oss hotade. För det första, våra liv är hotade eftersom vi fortfarande arbetar trots pandemin. För det andra, vår framtid hotas av lagförslagen.

Reformpaketet kallas ”samlingslagen för jobbskapande” och berör totalt 73 befintliga lagar inom allt från arbetsrätt, ekonomi, offentligt styre och miljölagstiftning.

Syftet är att genom regelförenklingar och förbättrat företagsklimat ge landets tillväxt en knuff, och förslagen har välkomnats av näringslivet. 

Men facken anser att anställningstryggheten urholkas och pekar på att det ska bli lättare för företag att hyra in personal. Dessutom sänks avgångsvederlagen vid uppsägningar, den betalda ledigheten minskar och småföretag undantas från kravet om att betala minimilön. 

– Samlingslagen är inte en lösning på uppsägningarna vi ser under pandemin. Det är inte en lösning för de tillväxtproblem som pandemin orsakar heller. Det är uppenbart att samlingslagen misslyckas med att ta hänsyn till effekterna av covid-19, säger Iqbal.

Indonesien hade på söndagen 2 273 bekräftade fall av coronasmitta, enligt Jakarta Post, och 198. Omkring hälften av fallen finns i huvudstaden Jakarta. 

Jakarta utlyste undantagstillstånd den 20 mars. Skolor och restauranger är stängda, kollektivtrafiken har begränsats och religiösa ledare har uppmanat moskéer att hålla stängt.