Prognoserna är ännu osäkra. Det är svårt att spå hur många liv som kommer att gå förlorade och hur världen och dess ekonomi kommer att påverkas.

Men de spådomar som nu görs är dystra.

Nyligen så varnade FN-organet ILO för att 25 miljoner jobb kan gå förlorade på grund av pandemin. Nu kommer ännu en varning.

Elva miljoner människor i Östasien kan hamna under fattigdomsgränsen (5,50 dollar per dag/person), tror Världsbanken.

– Pandemin skapar en aldrig tidigare skådad global chock, som kan stoppa tillväxten och öka antalet fattiga, kommenterar Aaditya Mattoo, ansvarig för Östasien vid Världsbanken.

Coronautbrottet kan bli en ekonomisk chock, konstaterar de i en analys om effekterna för 17 länder i Asien.

Att ekonomin stannat upp i världens näst största ekonomi, Kina, får stora konsekvenser för hela regionen.

I det mest optimistiska scenariot kommer Kinas tillväxt att gå ner till 2,3 procent, uppger Världsbanken. I de dystrare prognoserna hamnar tillväxten strax över noll.

Sedan 1990 har fattigdomen i världen minskat dramatiskt till följd av stark ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. 1990 räknades kring 35 procent av världens befolkning som fattiga. I dag är motsvarande siffra under 10 procent, vilket är fler än 700 miljoner människor.

Risken är att den utvecklingen nu stannar upp.

För att motverka krisen vill Världsbanken se större investeringar i vården samt stimulanspaket. De vill även se satsningar på sjukpenning samt efterlyser ett större internationellt samarbete för lindra krisen.

Länder som är starkt beroende av turism – som Thailand och Kambodja – kommer troligen att drabbas hårt och många anställda inom turistnäringen riskerar att förlora sina jobb.