Nära hälften av alla jobb i Afrika kan gå förlorade. Bräckliga hälsosystem kommer sannolikt att överväldigas och coronakrisen tros leda till inkomstförluster på 220 miljarder dollar i utvecklingländerna. 

FN:s utvecklingsprogram UNDP varnar för coronutbrottets effekter.

– Denna pandemi är en hälsokris, men inte endast. För stora delar av världen kommer pandemin att lämna mycket djupa ärr, kommenterar Achim Steiner, chef för UNDP. 

Läget är så illa att han varnar för att de framsteg som världen gjort de senaste två årtiondena – med bland annat fattigdomsbekämpning – nu riskerar att gå förlorad. 

Alla uppskattningar om hur coranpandemin kommer att påverka arbetsmarknaden är i dag mycket osäkra. Men FN:s arbetsmarknadsorgan ILO gjorde nyligen bedömningen att den kan kosta 25 miljoner jobb, världen över. 

Den stora frågan är dock om arbetslösheten biter sig fast på dessa höga nivåer eller om länderna kan lyckas kickstarta ekonomin igen efter att det värsta utbrottet har lagt sig. 

Arbetet Global har tittat på några av de utmaningar som facken står inför i olika länder just nu.

Brasilien

Den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro har likställt covid-19 med en vanlig influensa och uppmanat anställda att gå till jobbet som vanligt. Arbetare på världens största köttproducent JBS var dock oroliga för smittorisken. Anställda i städerna Forquilhinha and Nova Veneza krävde skyddsutrustning och gick ut i en strejk som slutade med sammandrabbningar med polis och militär.

Indien

Landet har stängt ned men de många migrantarbetarna har nu i stället börja lämna städerna för att ta sig hem. Den indiska löntagarorganisationen Sewa varnar för hur kvinnorna i landet drabbas. Många kvinnor jobbar inom den stora informella ekonomin och Sewa kräver nu åtgärdsprogram som gör att de också får rätt till ersättning.

Sydafrika

Myndigheterna i Sydafrika grep en arbetsgivare och befriade 14 tvångsarbetare i staden Durban där de anställda tvingats att tillverka skyddsmasker, uppger BBC. Det sydafrikanska facket Cosatu har krävt att arbetsgivarna tar ansvar för transporter till och från jobbet av de arbetare som måste jobba under den 21 dagar långa nedstängningen av landet.

Tunisien

Tunisiska facket UGTT har tillsammans med arbetsgivarna FGBB kommit överens om att starta en gemensam fond på motsvarande 350 miljoner kronor. Fackmedlemmar som drabbats av krisen ska kunna ansöka om ersättning från denna.

Qatar

Minst 16 000 migrantarbetare i landet har haft svårt att få ut sina löner. För att stoppa smittspridningen har landet har infört stränga regler för att ta ut pengar från bankomater, rapporterar globala byggfacket BWI.