Den senaste veckan, mellan den 23 och 29 mars, har Arbetsförmedlingen registrerat 18 433 personer som varslade om uppsägning.

Det betyder att det hittills under mars månad sammantaget är 36 800 personer som varslats om uppsägning.

Det kan jämföras med mars månad 2019 då antalet varslade personer var 3 292.

– Det är historiskt höga varseltal. Jämfört med 90-talskrisen och finanskrisen så är detta värre, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Framför allt är det privat tjänstesektor som drabbats hittills.

– Det handlar om att hushållens konsumtion har gått ned. Folk äter inte på restaurang och reser inte. En annan sektor som drabbats hårt är bemanningsbranschen, där nästan 30 procent av varslen ligger.

Annika Sundén betonar dock att det finns en stor skillnad jämfört med finanskrisen, bland annat genom att industrin och byggbranschen inte har drabbats lika hårt.

– Det här är en hälsokris, som kommer att gå över. Innan coronan hade vi en arbetsmarknad med god status. Och när krisen är över kan vi komma tillbaka ganska snabbt.

Hon förväntar sig att regeringens krispaket kommer att dämpa varslen och uppsägningarna framöver.

– Permittering är särskilt viktigt för industrin som har kvalificerad arbetskraft, så att de kan behålla den kompetensen, säger Annika Sundén.

Hon lyfter också fram att inte alla varsel leder till uppsägningar.

– Under finanskrisen var det sex av tio av dem som varslats som blev uppsagda, och tre av tio som till slut blev arbetslösa.

Hon påpekar att det finns ett fortsatt behov av viss arbetskraft, trots alla varsel.

– Det gäller främst inom vård, omsorg och utbildning. Men även inom andra sektorer, som kassapersonal och lagerarbetare. Därför är det viktigt att hitta sätt att få personer som nu blir arbetslösa att använda tiden till att ställa om, till exempel genom att gå en utbildning.

Hur hög arbetslösheten kommer att bli beror på hur snabbt krisen går över, enligt Annika Sundén.

– Men om det håller samma takt som under finanskrisen kommer den att ligga på 10 procent till sommaren. När krisen är över kommer vi att börja konsumera igen. Då förväntar vi oss att ekonomin går upp, men det är svårt att säga hur fort det kommer att gå.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kommenterar Arbetsförmedlingens siffror för TT.

– Ytterligare åtgärder kommer att behövas. Samtidigt kommer inte skattebetalarna kunna rädda alla företag och alla jobb, hela samhället kommer att påverkas av krisen.

Artikeln uppdateras.

Antal personer berörda av varsel om uppsägning (2020-03-01 till 2020-03-29)

Siffror för februari 2020 och för mars 2019 är per månad.