Mellan den 1 och 22 mars registrerade Arbetsförmedlingen varsel om uppsägning som rör 18 367 personer.

Men det är i underkant, eftersom man inte hunnit registrera allt som kom in förra veckan.

– Vi förväntar oss en siffra på över 20 000 fram till den 22 mars, säger myndighetens analyschef Annika Sundén på en pressträff.

Hon konstaterar att Arbetsförmedlingen normalt sett får in varsel som rör runt 3 000 personer på en månad, men att antalet nu stigit kraftigt och att siffran landande på nästan 14 000 bara under förra veckan.

– Det här är en högre takt än vi såg under finanskrisen, säger Annika Sundén.

Varsel innebär att företag larmar om att personal kan komma att sägas upp.

Man är skyldig att anmäla detta till Arbetsförmedlingen när det gäller fem anställa eller fler inom samma län.

I statistiken syns samtidigt inte de timanställda som i många företag varit de första som fått gå, de har mist sina jobb utan att det behövs varsel.

Annika Sundén konstaterar att krisen slagit hårt mot just branscher där många har sådana villkor.

Samtidigt pekar hon på ett par möjliga ljuspunkter i den mycket dystra utvecklingen.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla varsel leder inte till uppsägningar, säger hon och lägger till att det tar tid att säga upp fast anställda.

Hon påpekar också att det kan finnas möjligheter till jobb på andra håll.

– Det finns stor efterfrågan på arbetskraft i vård och omsorg, men även till viss del i IT-branschen, säger Annika Sundén. 

Fram till den 22 mars hade också 650 personer varslats om permittering enligt Arbetsförmedlingen.

Man väntar sig att den siffran ska stiga i och med att regeringen har presenterat ett stödpaket till företag som permitterar anställda. Förhoppningen är att stödinsatserna som lagts fram kan dämpa varselökningen.

Hälften av varslen kommer från hotell- och restaurangbranschen. Näst hårdast drabbad är bemannings- och resebranschen, slås den samman med hotell och restaurang så omfattas 75 procent av varslen som lagts i mars. 

Även i transportsektorn och handeln syns ökningen.

– Varslen är koncentrerade till storstadsregionerna, även om vi också ser varsel ute i landet, säger Annika Sundén.

Hon säger att utvecklingen nu beror på hur krisen utvecklar sig, hon betonar att den skiljer sig från tidigare strukturella kriser.

– Till skillnad från tidigare kriser så är detta en hälsokris, den kommer att gå över.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar medverkade också på pressträffen. Hon betonade att myndigheten är van att hantera varsel, men sa också:

– För Arbetsförmedlingen är det naturligtvis ett utmanande läge. Inte minst på grund av de stora uppsägningsomgångar som vi själva hade förra året. Vi är många färre som ska hantera den här situationen nu.