12 166 personer. Så många skrev in sig som nya arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under förra veckan, visar färsk veckostatistik från myndigheten.

Det är nästan 5 000 personer fler än veckan innan.

Men ännu har coronakrisen inte gett stora effekter på Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.

Totalt var nästan 370 000 personer arbetslösa eller sökande i program under förra veckan, ungefär 2 450 personer fler än veckan innan.

Det förändrar bara arbetslösheten i procent med 0,04 procentenheter, från 7,37 procent till 7,41 procent.

Arbetslösheten fortsatt stabil

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Grafen visar andelen arbetslösa i procent för gruppen 16-64 år (arbetslösa och inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program delat på den registerbaserade arbetskraften, RAMS). Källa: Arbetsförmedlingen och SCB.