Kongressen är det högsta beslutande organet i alla fackförbund, liksom i LO.

Våren 2020 är en rad kongresser inplanerade. Lokaler och hotell har bokats, motioner har skrivits och  kongressombud utsetts.

Coronasmittan tvingar facken att tänka om.

– Drygt 420 personer har rösträtt på LO:s kongresser. Med gäster och åhörare brukar det bli omkring 1 000 personer, vilket ju är över regeringens maxgräns vid 500 personer, säger Mats Sundberg, ombudsman vid LO som arbetar med kongressförberedelserna.

– Ännu finns inga beslut om någonting annat än att genomföra kongressen som planerat den 12 – 15 juni. Men det är klart att vi ser över olika alternativ.

Enligt LO:s stadgar ska ordinarie kongress hållas i Stockholm ”på tid som bestäms av ordinarie kongress”. Den formuleringen tycks göra det svårt att skjuta upp kongressen.

Men när den förra LO-kongressen 2016 beslutade om datum för kongressen 2020 lade den till en att-sats som öppnar för att ändra tidpunkten.

LO har bokat kongressanläggningen Stockholm Waterfront för kongressen. Plus hotell för ombuden, artister med mera.

– Att avboka är förknippat med avbokningsavgifter. Två månader i förväg är en vanlig gräns för när avbokningar ska göras, så fram till påsk har vi tid att fundera, säger Mats Sundberg.

En av flera demokratiska frågor som väcks om kongressen flyttas fram är om de som valdes att leda LO på kongressen 2016 ska få förlängt förtroende.

Mats Sundberg vill inte gå in på hur den frågan ska hanteras, men jämför med Vänsterpartiet, som har flyttat sin kongress från maj till månadsskiftet oktober-november, och även skjuter fram valet av ny partiordförande till dess.

IF Metalls kongress, som skulle ha hållits i Folkets Hus i Stockholm 11 till 15 maj, flyttas fram till månadsskiftet november-december, enligt förbundssekreteraren Anna Jensen Naatikka.

Lärarnas Riksförbund, vars ordinarie kongress äger rum 13 till 17 maj, har beslutat att hålla kongressen digitalt, men bara behandla frågor där beslut måste tas i vår.

Kongressen kommer sedan att ajourneras och återupptas senare, troligen i september, för att behandla resterande frågor.

Lärarförbundet, som ska ha extrakongress 16 till 17 maj, gör på samma sätt: I maj möts ombuden digitalt, sedan ajournerar de sig.

Extrakongressen har kallats in för en enda fråga: Förbundet vill utreda en samverkan med Lärarnas Riksförbund.

Psykologförbundets kongress den 16 till 17 maj genomförs digitalt.

Fackförbundet ST, som har kongress 26 till 28 maj, har ännu inte fattat beslut om hur kongressen ska anpassas till coronasmittan.

Det samma gäller fackförbundet Forena, det största fackförbundet inom försäkringsbranschen, som har planerat för kongress 3 till 4 juni.