Alla branscher är påverkade av den pågående coronakrisen. Hos Handelsanställdas förbund liksom Hotell- och restaurangfacket märks det extra tydligt bland ansökningarna till respektive a-kassa.

– Den senaste veckan har vi haft fem gånger så många ansökningar jämfört med motsvarande vecka i fjol, säger Anders Rydehäll, försäkringsansvarig på Handels.

Antalet beslutade ärenden är drygt 1 700 den senaste veckan men det finns ytterligare 3 268 ärenden som kommit in i mars. Dessa har Handels inte hunnit titta på ännu.

I går och i dag har facket kallat in 25 verksamhetsassistenter, som i vanliga fall har andra arbetsuppgifter, för att hjälpa till med inträdena. 

– Arbetsmängden är ansträngd men vi försöker beta av ansökningarna så fort vi kan. En tröst i bedrövelsen är att om man sökt om inträde i mars men inte får sitt beslut förrän i april så är det ändå från mars det börjar gälla, säger Anders Rydehäll.

Hos Hotell- och restaurangfacket, HRF, är antalet ansökningar tio gånger fler denna vecka än en normal vecka. Fram till i torsdags hade 3 590 ansökningar om medlemsskap i a-kassan kommit in.

– Vi har en handläggningstid på två dagar och försöker prioritera alla nya ärenden så snabbt vi kan, säger Karin Pettersson, kassaföreståndare för HRF:s a-kassa.

HRF har i veckan meddelat att minst 10 000 extraanställda redan förlorat sina jobb, liksom att 7 000 tillsvidareanställda har varslats.