På onsdagen hade 7 000 anställda varslats om uppsägning i besöksnäringen.

Ytterligare 4 000 varsel kan vara på väg, enligt de förvarningar som Hotell- och restaurangfacket (HRF) har fått från de stora arbetsgivarna i branschen.

Men varslen gäller till allra största delen dem som har en tillsvidareanställning.

En mycket stor del av arbetet på restauranger och hotell utförs av personer som inte har tillsvidareanställningar, visar statistik från SCB.

När SCB räknade den faktiskt arbetade tiden en vecka i februari i år stod de tillfälligt anställda för mer än en tredjedel (36,4 procent) av de arbetstimmar som branschens anställda utförde.

Det är mer än i någon annan bransch (se diagram). En annan bransch som är utsatt i corona-tider är handeln.

Där utför tillfälligt anställda för 9,6 procent av de arbetade timmar som anställda utför. För hela arbetsmarknaden är motsvarande siffra 13 procent.

Räknat i antal personer utgör de tillfälligt anställda i hotell- och restaurangnäringen långt mer än en tredjedel, eftersom de i regel jobbar färre timmar per vecka än de fast anställda.

Enligt uppgifter som Hotell- och restaurangfacket har fått från de stora arbetsgivarna i branschen har coronakrisen gjort att 10 500 extraanställda inte fått fortsatt erbjudande om jobb.

– Men vi har ingen statistik för den här gruppen, eftersom man inte behöver varsla dem. Vi tror att det finns ett stort mörkertal, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

I kollektivavtalet för hotell- och restaurangbranschen finns en särskild anställningsform, ”anställning för enstaka dagar”, för de fall då arbetet är oregelbundet och inte går att schemalägga.

– Man är bara anställd de timmar man har kommit överens med arbetsgivaren om. Om du hade timmar till och med i lördags och inte har fått några timmar efter det, så omfattas du inte av några varselregler, säger Malin Ackholt.

De tillfälligt anställda täcks inte av det system för korttidspermittering som regeringen har tagit fram i spåren av coronavirusets spridning.

De har i många fall inte hunnit kvalificera sig för ersättning från a-kassan.

– Och de kan inte få hjälp att hitta nytt jobb från Trygghetsstiftelsen TSL, som bara hjälper tillsvidareanställda arbetare. Vi ser en stor grupp arbetstagare som nu står utan skydd och utan försörjning, säger Malin Ackholt.

– Det här helt nödvändigt med kreativa lösningar som gör att den här gruppen får någon form av grundinkomst och kan betala sina räkningar. Jag förväntar mig att regeringen tar sådana beslut.

Vid sidan av de tillfälligt anställda jobbar många egenföretagare i branschen, liksom deras anhöriga. Inte heller de omfattas av systemet för korttidspermission, där familjemedlemmar uttryckligen är undantagna.

Om egenföretagare och deras familjemedlemmar slås ihop med de tillfälligt anställda svarar de för drygt 52 procent av allt arbete som utförs i hotell- och restaurangnäringen, enligt SCB:s statistik.