Läget är allvarligt och förändras timme för timme, konstaterar HRF:s ordförande Malin Ackholt.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn säger att samtalen från medlemsföretagen visar att situation på allvar börjar likna en mardröm, med lavinartad minskning av bland annat hotellbokningar.

– Det vi vet just nu är att vi tills i går mottagit varsel motsvarande 700 anställda. Vi har också förhandsinformation från ett antal bolag om att det kommer varsel för omkring 2 000 personer till, säger Malin Ackholt.

Dessutom har facket informerats om att ett antal bolag har slutat ringa in extraanställda.

– Vår uppskattning är att det rör sig om 1 500 personer, säger Malin Ackholt.

Och det hänger ihop med corona?
– Alla de här siffrorna hänger definitivt ihop med corona.

Varslen är koncentrerade till storstäderna och till resenära verksamheter, exempelvis hotell och restauranger på flygplatser och centralstationer.

– Vi har sett ett ökat tryck på vår a-kassa under hela året, men en markant ökning av antalet som söker ersättning mellan vecka nio och tio, säger Malin Ackholt också.

Hon konstaterar att arbetsgivare inte har rätt att skicka hem anställda utan lön om man är schemalagd och har en viss sysselsättningsgrad, däremot finns det många extraanställda som kan bli utan jobb med väldigt kort varsel nu.

Servitrisen Clara Junman berättade tidigare i dag för Arbetet om hur anställda rings av och tillfrågas om att gå hem tidigare, att det skapar oro bland främst timanställda.

I går presenterade regeringen och samarbetspartierna åtgärder där bland annat korttidsarbete och slopat karensavdrag ingår.

Malin Ackholt välkomnar detta men efterfrågar ett permitteringssystem som kan komma igång omgående och är anpassat efter branschen. 

– Korttidsjobben ligger för långt bort i tiden och de är heller inte helt applicerbara i vår bransch, säger hon.

Korttidsjobben som ska blir möjliga från maj innebär att anställda går ner i tid.

– Om du inte har gäster hjälper inte det, för då har du inget arbete att utföra över huvud taget.

Så ni vill se ett system där man kan permittera personal helt med stöd från staten?
– Ja, det är det som skulle hjälpa vår bransch. När det här vänder kan inte startsträckan vara att du står där utan personal, säger Malin Ackholt.

Även branschens arbetsgivare i Visita önskar få igång ett permitteringssystem.

– Det stämmer att vi tillsammans med HRF har efterfrågat ett system för permitteringar. Det är vår gemensamma analys att branschen behöver det per omgående, säger Torbjörn Granevärn.

– De signaler som vi har fått utifrån dialogen med företrädare för regeringen är att man tittar brett och även på den här varianten, fortsätter han.

Visita uppger också på sin hemsida att man för diskussioner med HRF om en central överenskommelse om avsteg från kollektivavtalet.

”Syftet är att skapa arbetsrättsliga verktyg för att undvika alltför stora ekonomiska skador och arbetsbrist. Konkret handlar detta om att skapa möjligheter för flexiblare utläggning av arbetstid och olika typer av ledigheter” skriver man.

– Visita har bjudit in till samtal kring det och om de påkallar förhandling i en sådan fråga är det klart att vi sätter oss i förhandling och resonerar med dem. Däremot finns inga sådana förslag klara idag, säger Malin Ackholt.

– Vi för dialog med HRF, men den vill jag inte kommentera ytterligare. Om vi kommer fram till något kommer vi presentera det tillsammans, säger Torbjörn Granevärn.