– Våra minsta företag som ringer nu är i kris, de vet inte om de kan betala lön i slutet av månaden för de har inga intäkter, säger Lise-Lotte Argulander på intresseorganisationen Företagarna som samlar små och medelstora företag.

Hon välkomnar regeringens besked om att det ska bli möjligt att korttidspermittera personal med statligt stöd på grund av coronapandemin.

Men hon är dels kritisk till delar av regelverket och dels stressad över att det inte kommit tydligare riktlinjer för hur stödet ska fungera.

– Vi blir nedringda av våra företag. 95 procent av alla frågor rör korttidspermittering, sjuklön eller ren överlevnad.

Vad säger ni till dem om korttidspermittering, kan man börja leva som att man ska få de pengarna?
– Nej, det kan man inte. Vi vet ju inte hur det ska tillämpas hundraprocentigt än, vilka krav som ställs.

Det besked som kom från regeringen i måndags är att stödet ska kunna sökas från den 7 april, men retroaktivt för tid från 16 mars.

Permitteringen innebär att staten tar den allra största delen av kostnaden när anställda en period går ner till 80, 60 eller 40 procent av sin vanliga arbetstid men ändå får behålla över 90 procent av av lönen.

Det förutsätter dock antingen att branschens parter har skrivit in detta i kollektivavtal, eller att arbetsgivare utan kollektivavtal har skrivit avtal om det med 70 procent av sina anställda.

– Det är bra att regeringen har tagit det här initiativet men det är fortfarande väldigt mycket oklart om hur det ska tillämpas och om alla kan komma i åtnjutande av det, säger Lise-Lotte-Argulander.

Den hårt pressade besöksnäringen, med Visita och HRF som parter, skrev in möjlighet till korttidspermittering i centralt kollektivavtal redan under måndagen.

– Vi tecknade kollektivavtal fyra timmar efter att regeringen gick ut i en presskonferens och beskrev det här. Avtalet utgår från kommunikationen från regeringskansliet, syftet är att skapa en öppning så våra medlemmar kan tillämpa detta, säger Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

Lise-Lotte Argulander på Företagarna undrar bland annat över möjligheten för anställda på samma företag att gå ner olika mycket i tid.

– Det är av yttersta vikt för våra företag. Det kan finnas behov av att någon går ner med 60 procent för att det inte finns arbetsuppgifter, medan någon annan som jobbar med till exempel ekonomi eller administration behöver vara kvar i högre grad.

Torbjörn Granevärn har uppfattningen att det kommer vara möjligt att variera hur mycket olika personer går ner i tid inom ramarna för Visitas avtal.

Han säger också att det ska kunna variera hur stor del anställda som omfattas på varje företag. (Men på företag utan kollektivavtal finns som sagt krav på överenskommelse med 70 procent av de anställda).

– Men det ska sägas att hela regelverket fortfarande inte är helt framarbetat, säger Torbjörn Granevärn.

Både han och Lise-Lotte Argulander är också oroliga för att den akuta ekonomiska situation som företag är i precis nu kan göra det svårt att söka stödet nästa månad.

– En av förutsättningarna för att få ut pengar då är att företaget inte befinner sig på obestånd och det är klart att det hinner hända ganska mycket fram till 7 april. Det kan jag se som problematiskt, säger Torbjörn Granevärn.

I nuläget försöker Företagarna att lugna de medlemmar som hör av sig.

– Vi försöker få dem att inte säga upp anställda i panik innan reglerna är tydligare, men det är inte möjligt för alla att vänta, säger Lise-Lotte Argulander.

Hon är vidare mycket kritisk till att det inte ska gå att få permitteringsstöd för personer i arbetsgivarens familj.

– Det tycker vi är jättedåligt för vi har ju väldigt många små företag där familjemedlemmar är anställda i företagen.

Torbjörn Granevärn instämmer i att regeln är problematisk då många hotell- och restaurangverksamheter är familjedrivna.

Han betonar att regeringen har jobbat snabbt och att åtgärderna är välkomna, men att de inte är tillräckliga ur Visitas medlemmars perspektiv.

– Vår bransch upplever det som att någon har släckt ljuset, branchen faller handlöst till mycket låg omsättning.

Han efterfrågar mer konkreta branschåtgärder och möjlighet att permittera anställda på heltid med statligt stöd. I den nu presenterade modellen fortsätter alla att jobba minst 40 procent av sin vanliga arbetstid.

Under tisdagen kom besked om att även transportsektorn har tecknat kollektivavtal som möjliggör korttidspermittering, men även från denna bransch efterfrågas ett utbyggt system.

– Det här är en extraordinär situation och då gäller det att vi kommer samman i samhället och implementerar de lösningar som regeringen har skapat.  Det här är bra både för våra medlemmar och för arbetsgivarna. Sedan hoppas jag snart få se ett kompletterande förslag som innehåller möjlighet till heltidspermittering, säger Transports ordförande Tommy Wreeth i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket kommer att administrera ansökningarna om permitteringsstöd. På deras hemsida samlas information om reglerna och ansökningsprocessen.