Fallet har drivits i ett flertal instanser sedan 2014.

Det började med att Höglandssjukhuset i Eksjö drog tillbaka en utlovad anställning från barnmorskan Ellinor Grimmark, sedan hon meddelat att hon inte tänker utföra aborter på grund av sin tro.

Hon anmälde då Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen, tingsrätten och Arbetsdomstolen, men fick avslag i samtliga instanser, med motiveringen att barnmorskor måste kunna utföra alla arbetsuppgifter, inklusive aborter.

Ellinor Grimmark drev ärendet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och hävdade att svenska myndigheter kränkt hennes religions- och yttrandefrihet.

Men nu meddelar domstolen alltså att den inte kommer att ta upp fallet.

– Det är en stor lättnad att allt är klart och att processen äntligen är över efter så många år. Att vi kan sätta punkt. Det är ingen mänsklig rättighet att jobba som barnmorska, säger Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund.

Även Europadomstolen skriver i sitt beslut att det enligt Europakonventionen inte är en mänsklig rättighet att inneha en anställning inom offentlig verksamhet.

Domstolen hävdar att även om Ellinor Grimmark har utsatts för en inskränkning av sin religionsfrihet, så har denna inskränkning grund i svensk lag och kan anses vara motiverad i syfte att främja kvinnors hälsa.

Enligt Europadomstolen ska det också vägas in att hon valt att bli barnmorska i full vetskap om att det ingår i arbetsuppgifterna att utföra aborter.

– Det är glädjande för svenska barnmorskor och framför allt glädjande för kvinnor, som vi sätter i främsta rummet. Vi har ingen samvetsklausul i Sverige och accepterar inte vårdvägran. Det ska vi vara stolta över, säger Eva Nordlund.

Hon betonar att det inte bara handlar om abort.

– Det finns även andra komponenter i abortmotståndet, som vissa preventivmedel, till exempel spiralinsättning och hjälp med dagen efter-piller. Kvinnor har alltid rätt att mötas på ett professionellt sätt.

Är det möjligt att arbeta som barnmorska utan att utföra aborter?
– Ja, i praktiken har barnmorskor löst det själva i alla tider, och i nuläget finns det gott om jobb. Men det är en komplex fråga. I mindre städer måste man vara allsidig i arbetet, där kan det vara problem. Ger man professionen möjlighet att säga nej så riskerar man att begränsa kvinnors frihet.

Kan man vara medlem i Barnmorskeförbundet och vara abortmotståndare?
– Det kan man absolut. Vi utesluter ingen på de grunderna. Men samtidigt har vi väldigt tydliga värderingar, så det är väl mer upp till barnmorskan i så fall, säger Eva Nordlund.