I höstas stämde en barnmorska Landstinget Sörmland som inte ville ge henne arbete sedan hon åberopat samvetsfrihet och inte ville göra aborter. Fallet tas upp i Nyköpings tingsrätt i höst, skriver Vårdfokus.

 Landstinget Sörmland hade bekostat vidareutbildning till barnmorska för sjuksköterskan i utbyte mot att hon arbetade två år på kvinnokliniken som barnmorska. När hon insåg att det inbegrep sena aborter, meddelade hon att hon bara ville jobba med förlossningsvård.

Arbetsgivaren tog då tillbaka erbjudandet om anställning som barnmorska. Hon begär nu skadestånd på 80 000 kronor för kränkning av hennes samvets- och religionsfrihet, skriver tidningarna Världen i dag och Dagen.

En annan barnmorska, Ellinor Grimmark, blev riksbekant när hon stämde Region Jönköping för diskriminering. Hon fick inte anställning som barnmorska efter att ha sagt nej till att delta vid aborter, en uppgift som ingår i en barnmorskas arbete, enligt arbetsgivaren.

Tingsrätten dömde till regionens fördel och hovrätten valde att inte ta upp hennes överklagande. Ellinor Grimmark har gått vidare och i våras kom besked om att Arbetsdomstolen tar upp hennes fall i höst.

Landstinget Sörmland ville skjuta upp rättegången i det nya målet till dess dom fallit i det första. Domen kunde då blivit vägledande, menade landstinget. Men tingsrätten valde att inte vänta, skriver Vårdfokus.

Förhandlingarna i Nyköpings tingsrätt äger rum den 22–26 september.

Läs mer i Vårdfokus