2010 skedde en dödsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget. 2014 väcktes åtal.

Att det tog hela fyra år för polis och åklagare att utreda ansvarsbiten i olyckan där en pappa och hans son miste livet har tidigare fått kritik av justitieombudsmannen, JO. 

– Det är åt helvete för lång tid, sade IF Metalls avdelningsordförande Tomas Nilsson till TT 2014. 

Även i andra fall har segdragna utredningar väckt kritik genom åren.

Efter JO-kritiken satte riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, ett internt mål att utreda dödsolyckor och olyckor med allvarliga kroppsskador inom 18 månader. 

Nu sluter även Polisen och Arbetsmiljöverket upp bakom målet. Vid årsskiftet skrev de tre myndigheterna under nya riktlinjer för arbetet med den här typen av arbetsmiljömål.

Nu finns ett mål om att utredningar som mest ska ta 18 månader från olycka till åklagarens beslut.

Arbetsmiljöverket har klubbat ytterligare ett mål: myndigheten ska göra sin utredning inom ett år.

– Det viktiga är att man får en bra utredning och en snabb process. Då är det större chans att man får fram den bevisning man behöver och det är även viktigt för de anhöriga, säger Elisabeth Lewin, enhetschef för inspektionsjuridik på Arbetsmiljöverket, som sitter med i myndigheternas samverkansgrupp för arbetsmiljömål. 

Dödsolyckor på jobbet utreds av riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Men de åklagare som leder förundersökningen där är beroende av utredningar från polis och Arbetsmiljöverket och påverkas alltså av resurs- och personalbrist även på de andra myndigheterna. 

– För fem år sedan kunde en dödsolycka ligga hos en utredare på polisen i ett par år. Det var någon utredare som var på ärendet och så slutade den och det gick månader, sammanfattar Jörgen Lindberg, vicechef på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema. 

Han menar att det nya målet innebär att både polisen och Arbetsmiljöverket ska skynda på sina utredningar och prioritera ärendena. 

– De ska prioriteras före andra ärenden. Tillsammans tror jag att vi kan få ner tiderna. När jag började med arbetsmiljöbrott 2006 fick jag ta över ett ärende där en olycka inträffat för fem år sedan, säger han. 

Samtidigt menar han att vissa komplicerade utredningar måste få ta tid. Därför är målet just en målsättning och inte ett krav.

Arbetsmiljöverkets Elisabeth Lewin anser inte att Arbetsmiljöverket tar för lång tid på sig att utreda de här ärendena. 

– Vi har gjort en intern utredning vad gäller våra handläggningstider. Den visar att vi ligger bra till. Det är väldigt få som ligger utanför tolv månader, säger hon och refererar till det andra målet om Arbetsmiljöverkets del av utredningarna.

Men varför behöver ni ha det här målet om det går så bra?
– Polisen hade börjat med att se över handläggningstiderna för alla typer av brott så det var nog en del av det, säger Elisabeth Lewin.

Jörgen Lindberg säger att flaskhalsen främst funnit hos polisen. Han tycker att det är svårt att säga om mer resurser till Rema skulle dra ner handläggningstiderna. 

– Det är svårt att säga. Men vi är inne i ett skede nu när polisen i vissa regioner förstärker och då blir det större tryck på åklagarna där. 

När Arbetet frågar Jörgen Lindberg om han vet hur långt från målet de är i dag är han osäker. 

– Jag tror att det här är en fråga som vi myndigheter måste prata om tillsammans, hur vi ska föra statistik och följa upp målsättningen. 

Sedan 2016 har dock Rema följt ärenden som varit mer komplexa och tagit längre tid. Totalt är det 13 ärenden. Tio av dem är dödsolyckor, tre gäller olyckor med allvarliga kroppsskador.

Snittiden för utredning av de här ärendena är 19 månader, alltså en månad längre än målet.

Samtidigt är det fem fall som har en längre utredningstid än 18 månader, den längsta tog hela 39 månader. 

– Det samlade resultatet verkar ändå gå åt rätt håll. Om listan skulle utökas med de betydligt fler avslutade och nedlagda ärendena blir det ointressant, eftersom dessa snittar på kanske två månader, säger Jörgen Lindberg och konstaterar att vissa fall läggs ner efter bara några dagar. 

Arbetet har sökt ansvarig hos Polisen utan framgång.