”NCC får rekordböter efter dödlig fallolycka.”

”Elmontör dog i stormen – nu krävs Vattenfall på två miljoner”. 

Så lyder två rubriker från Arbetet i januari. Det handlar om dödsolyckor där stora företag krävts på två miljoner kronor vardera i företagsbot i så kallade strafförelägganden. 

Ett strafföreläggande innebär att åklagaren dömer ut böter utan rättegång, men bara om företaget går med på det. Både NCC och Vattenfall har gått med på boten.

Att döma ut så här stora böter utan rättegång hade varit omöjligt före årsskiftet.

Från 1 januari 2020 är maxgränsen tre miljoner kronor. Tidigare var taket på 500 000 kronor. 

Redan några veckor in på det nya året har reglerna tillämpats två gånger. Först för NCC, sedan för Vattenfall.

Om det är mycket eller en slump är svårt att säga, anser Jörgen Lindberg, vice chef på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema. 

Lagändringen innebär också en annan viktig förändring jämfört med tidigare. Den gäller de allvarligaste ärendena som prövas i domstol. Där var maxbeloppet för företagsbot tidigare 10 miljoner.

Nu är det 500 miljoner för företag som räknas som ”större företag”. Och olyckan måste ha inträffat efter 1 januari 2020.

– De här högre beloppen gäller enbart särskilt allvarlig brottslighet och större företag. En grov uppskattning är att det kanske kommer beröra fem procent av arbetsmiljömålen som vi hanterar, säger han.

Om dödsolyckan där Vattenfall fick en bot på två miljoner kronor hade inträffat efter årsskiftet hade det kunnat bli en mycket högre bot, enligt Jörgen Lindberg.

Han har studerat lagen och kommit fram till att Vattenfall är ett bolag som skulle räknas som ”större”. 

Så om de nya reglerna gällt – och om åklagaren valt att gå till domstol med fallet – hade Vattenfall kunnat få en bot på 100 miljoner kronor, enligt Jörgen Lindbergs beräkningar. 

– Vattenfall är nog lite extremt på det sättet. Sen är det inte säkert att de skulle dömas till så höga belopp i tingsrätt.