1. I mars 2019 dömdes Södra Skogsägarna att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot för en olycka i november 2017. En arbetare föll då ungefär sju meter, ned i en cistern med varm vätska från pappersmassa på Södra Cells massabruk i Mönsterås.

Åklagaren menade bland annat att fallskyddet varit otillräckligt. Södra Skogsägarna erkände under förundersökningen och boten dömdes ut utan förhandling i tingsrätten.

2. I oktober 2019 dömdes livsmedelsföretaget Atria att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot för en olycka i februari 2017.

En man som arbetade vid en hackmaskin på företagets korvfabrik i Borås klämdes så illa att han omkom. Utöver företagsboten för säkerhetsbrister innebar tingsrättsdomen att företaget skulle betala 120 000 kronor till mannens familj.

3. I januari 2020 riktade åklagare ett strafföreläggande mot NCC för en olycka i juli 2017. I samband med takläggning föll en man fem meter ned mot ett betonggolv på en skola i Kalmar kommun.

I strafföreläggandet krävs NCC på två miljoner kronor i företagsbot, dessutom får en platschef villkorlig dom och böter. Ett strafföreläggande gäller utan rättegång om det godtas av den tilltalade och NCC har sagt sig acceptera detta.

4. Under våren väntar rättegång i Mora tingsrätt gällande en olycka som hände i Orsa Rovdjusrpark i augusti 2017. En björn attackerade en artonårig djurskötare som omkom.

I november förra året väcktes åtal med krav på åtta miljoner kronor i företagsbot. Även två personer som hade chefspositioner vid olyckstillfället är åtalade.

5. I september 2019 dömdes en man för oaktsamhet efter att hans kollega omkommit i en olycka på Scania 2017. Detta fall rörde alltså inte arbetsmiljöbrott, utan en enskild anställd. I förhör har mannen vittnat om hur stress påverkade situationen när en maskin krånglade.

Han dömdes ändå för att ha agerat i strid mot säkerhetsreglerna när han startade en robotarm som oavsiktligt klämde arbetskamraten. Han dömdes till villkorlig dom, böter valdes bort mot med hänvisning till mannens samarbetsvilja under förundersökningen.