Det gick på någon eller några sekunder; mannen tryckte på knapparna och robotarmen pressade hans kollega mot transportbandet så illa att skadorna kostade honom livet.

De båda männen arbetade tillsammans på Scania i Södertälje och var varandras närmsta kollegor. 

Arbetet har tidigare berättat om hur maskinen, som hanterade delar till växellådor, krånglade den där ödesdigra dagen i augusti förra året. 

Åklagare: Kollega bröt mot reglerna vid dödsolycka

Arbetsrätt

När den ene mannen stod inne i robotcellen för att fixa problemet tryckte den andre igång maskinen från utsidan.

Syftet var att aktivera en viss funktion som behövdes för att åtgärda strulet, men samtidigt sattes den robotarm som klämde kollegan i rörelse. 

– Det här målet handlar, krasst uttryckt, om en skylt, sa åklagaren Marcus Ekman i sin slutplädering i Södertälje tingsrätt den 28 augusti.

Skylten sitter vid knapparna som den åtalade mannen tryckte på utanför cellen.

Där står att roboten inte får sättas igång när någon är inne i robotcellen. 

Mannens agerande var alltså ett brott mot säkerhetsreglerna.

Han kunde också ha uppnått den effekt han önskade genom att trycka på endast en av två knappar som nu trycktes in, då hade robotarmen inte satts igång.

Han har vittnat om en pressad arbetssituation, en stress inför att lösa problemet, som ledde fram till misstaget.

Vittnesmål visar också att det tidigare förekommit på arbetsplatsen att säkerhetsreglerna rundats.

Tingsrätten slår fast att det saknas anledning att ifrågasätta att mannen var stressad.

Man konstaterar att uppsåt saknades, att ett ogenomtänkt och reflexmässigt handlande fick honom att sätta robotarmen i rörelse.

Men vidare sägs att han ändå måste ha varit medveten om skillnaden mellan knapparna och om säkerhetsreglerna. 

Han döms till villkorlig dom för oaktsamheten. Däremot behöver han inte betala de böter som vanligtvis är kopplade till villkorlig dom.

Böter kan väljas bort om särskilda skäl finns, här hänvisas till den åtalades samarbetsvilja under förundersökningen.

Olyckan utreddes i ett tidigare skede som arbetsmiljöbrott, alltså en utredning av företagets ansvar. Den utredningen lades ner utan åtal.