Lördagen den 26 augusti 2017 ser en anställd på Scania i Södertälje att det är trassel i en maskin som hanterar delar till växellådor.

En robotarm ska plocka upp kopplingsskivor och placera dem i formar på ett transportband, men nu far en form förbi tom, och så ska det inte vara.

Mannen, som i dag är 59 år, skyndar in i robotcellen, det avgränsade utrymme där roboten arbetar.

Så fort han bryter ljusstrålen framför ingången stannar roboten automatiskt.

När han lyfter upp den tomma formen dyker hans arbetskamrat upp bakom honom och tar formen ur hans händer, av allt att döma för att få igång produktionen så fort som möjligt.

Båda är nu helt fokuserade på att formen ska placeras i rätt läge.

Arbetare åtalad för sin kollegas död

Nyheter

Det kräver att maskinen aktiveras. Så medan kollegan står kvar i robotcellen går 59-åringen ut.

När kollegan visar med en blick att han vill ha igång maskinen trycker 59-åringen på de knappar som startar processen.

Då kommer robotarmen farande och pressar kollegan mot transportbandet.

Han skadas så allvarligt att han dör.

– Att det gick till så här vet vi genom den misstänktes berättelse. Han har hela tiden gjort sitt yttersta för att reda ut händelseförloppet, betonade åklagaren Marcus Ekman när han inledde rättegången i Södertälje tingsrätt på onsdagen.

59-åringen lyssnade på åklagarens redogörelse tyst och samlad.

När bilder på robotcellen visas i tingsrätten tar han av glasögonen och torkar bort tårar.

Försvarsadvokat Ninmar Poli.

I ett filmat vallningsförhör från olycksplatsen som spelades upp i tingsrätten beskriver 59-åringen det som hänt i detalj.

Han medger vad han gjort, om det sedan är straffbart vill han överlåta åt tingsrätten att bedöma. Själv har han varken medgivit eller förnekat brott.

Av polisens förundersökning, och av vallningsförhöret, framgår att det inte får vara någon inne i robotcellen när processen startas.

”Försäkra dig om att ingen befinner sig i robotcellen innan du startar roboten!” står det på en gul skylt vid startknappen.

På så sätt verkar det klart att den som startar roboten trots att en kollega är i robotcellen bryter mot instruktionerna.

Men att maskinen aktiveras trots att någon är innanför spärren har i själva verket hänt då och då.

Både 59-åringen och andra anställda i produktionen bekräftar att de medvetet har brutit mot instruktionerna på den punkten flera gånger. Det har gjorts för att spara tid.

”Så har det varit i alla år. Det formas en kultur: Allt ska rulla. Så man fixar felet själv”, vittnade en anställd som har jobbat på flera avdelningar på Scania. ”Det har chefer vetat om, men de har inte sagt någonting om det”.

Både åklagaren och försvarsadvokaten Ninmar Poli talade i tingsrätten om en ”kultur med starkt produktionsfokus” på Scania.

Och den förolyckade mannen var mer arbetsam än de flesta.

– Han hade till exempel tagit sig för att kvalitetskontrollera varje komponent innan den skickas vidare, fastän det inte ingick i arbetsuppgifterna, säger Ninmar Poli.

Åklagare Marcus Ekman.

Till bilden hör också att arbetsbelastningen var högre än normalt den dag olyckan inträffade.

Tidigare var man tre operatörer och en teamledare i varje skiftlag, och när det bantades med en operatör påpekade de anställda att de såg risker med detta, sa Ninmar Poli till tingsrätten.

Olycksdagen var dessutom teamledaren ledig – bara de två operatörerna var på plats.

Före olyckan hade 59-åringen jobbat i över fyra timmar med inventering, en uppgift som normalt inte ingick i arbetet.

När olyckan inträffade hade han inte hunnit äta. Båda operatörerna var stressade.

Såväl åklagare som Arbetsmiljöverket har ändå bedömt att arbetsgivaren inte har brustit i sitt ansvar för arbetsmiljön.

Nu vill åklagare Marcus Ekman klargöra 59-åringens ansvar.

– Det här målet handlar, krasst uttryckt, om en skylt, sa Marcus Ekman i sin slutplädering. Det fanns tydliga instruktioner om att roboten inte fick startas om någon befann sig innanför ljusbomen. Ska arbetsmiljön kunna säkras, på Scania och andra arbetsplatser, måste ansvar utkrävas när någon bryter mot reglerna.

Men enligt Ninmar Poli gäller målet bara om 59-åringen, som självklart begick ett fel, har varit så oaktsam att det kan anses brottsligt. En god arbetsmiljö säkras inte genom att döma honom, enligt försvarsadvokaten. Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar.

Dom i målet meddelas den 11 september.