Det är den 20 november 2018 och 34-åriga arbetsledaren Niklas Andersson står nere i gropen på arbetsplatsen i Gällivare. Det är den sista dagen i hans liv. 

Han och en grävmaskinist jobbar med att frilägga vattenledningar i marken för att kunna byta ventiler på dem.

Men när maskinisten ska byta skopa går allt fel. ”Skopan lossnade och kom i rörelse för att slutligen landa på Niklas Anderssons kropp”, står det i åklagarens stämningsansökan. 

– Det här blir inget arbetsmiljömål. Grävmaskinisten, en kollega, är misstänkt för vållande till annans död, säger Märta Warg, ansvarig åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Fallet är det andra på kort tid där en kollega åtalats för att ha vållat en arbetskamrats död.

I september dömdes en industriarbetare på Scania i Södertälje till villkorlig dom utan böter för att ha agerat oaktsamt vid en dödsolycka 2017. Men domen överklagades strax därefter och är ännu inte omprövad.

I maj är rättegången för olyckan i Gällivare planerad i tingsrätten. Åklagaren hävdar att grävmaskinisten varit oaktsam eftersom han inte bytt skopa på ett säkert sätt.

– Alla förstår ju att det här är en tragisk olycka, en hemsk olycka. Men åklagaren tycker att min klient har varit vårdslös så att det finns straffrättsligt ansvar. Det förnekar vi, säger grävmaskinistens advokat Magnus Müchler.

Arbetet har gått igenom vilka följderna blivit för de 55 dödsolyckor som vi tidigare har rapporterat om och som inträffade under 2018.

Hittills har tre åtal väckts och ett strafföreläggande dömts ut. Ett strafföreläggande är en enklare process utan åtal och rättegång, där åklagaren kan utdöma böter om den som är misstänkt går med på det.

Nyligen accepterade Vattenfall ett sådant i form av en företagsbot på två miljoner kronor.

Det gällde en dödsolycka som inträffade i september 2018. En elmontör träffades av ett fallande träd då han arbetade i stormen Knud. 

I tio fall pågår fortfarande förundersökningarna. Åklagare försöker i dessa fall skapa sig en bild av vad som hänt med hjälp av Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan väntar ett beslut om åtal, strafföreläggande eller om att lägga ner förundersökningen. 

I många fall läggs förundersökningen ner för att åklagaren inte kan bevisa att någon med arbetsmiljöansvar gjort något brottsligt. I andra fall pågår utredningen för att många frågor behöver redas ut. 

Ett exempel på det senare är en dödsolycka från den 30 januari 2018.

Då gav en ställning vika och en man i 30-årsåldern föll mot sin död på en byggarbetsplats i Göteborg. 

– Vi genomför omfattande tekniska utredningar för att vi måste få klart för oss exakt hur skyddsanordningarna fungerar. Vi har varit på plats och gjort provtagningar, det är ett väldigt omfattande arbete, säger åklagaren Bo Lindgren på Rema. 

Av de tre åtal som väckts för dödsolyckorna 2018 har ett fått ett första avgörande, men överklagats.

Det gäller olyckan där anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein avled efter att ett schakt på en arbetsplats i Hedemora gett vika. I december 2019 friades vd:n för företaget Grytnäs gräv för grovt arbetsmiljöbrott. 

I september är det dags för rättegången i det sista av de tre åtalen gällande dödsfall 2018 som väckts hittills.

I mars det året omkom en hamnarbetare av kvävning efter att ha blivit utsatt för koloxid på ett lastfartyg i Oxelösund.

Åklagare Jan Olov Andersson på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har åtalat för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död och kräver en företagsbot på fem miljoner kronor. 

– Exakt datum för rättegången är inte satt, men den är planerad till knappt två månader så det är en lång rättegång, säger Jan Olov Andersson.