17 personer. Så många saknade arbetstillstånd när polisen och sju andra myndigheter gjorde oanmälda kontroller ute på arbetsplatser

Kontrollerna genomfördes i slutet av januari och början på februari. 

– Det är lite överraskande att så många som nästan en tredjedel av dem som kontrollerades inom bilvård saknade rätt att arbeta i Sverige, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten, i ett pressmeddelande. 

Bilvårdsbranschen sticker ut just när det gäller saknade arbetstillstånd. Enligt Johan Winberg kontrollerades totalt över 500 personer på 150 arbetsplatser i olika branscher runtom i landet.

30 av de kontrollerade jobbade med bilvård, och av dessa saknade tio arbetstillstånd. Motsvarande siffror i skönhetsbranschen var 1 av 28 och två av 112 restauranganställda.

I byggbranschen kontrollerades 396 personer varav fyra saknade tillstånd. 

Att just dessa branscher kontrollerats beror på att de ses som riskbranscher både vad gäller arbetsmiljö och arbetskraft utan tillstånd.

– Vi är på plats för att kontrollera arbetsgivaren. Men när vi väl är där kan det dyka upp en sådan situation att det finns anledning att göra en inre utlänningskontroll, säger Johan Winberg som inte vet om någon arbetsgivare polisanmälts.

Ute på plats upptäcktes även 190 arbetsmiljörisker. Till exempel farliga maskiner utan säkerhetsskydd eller frysrum utan larm, där de som jobbar riskerar att bli instängda.

Brister upptäcktes på ungefär sju av tio företag. I 37 fall lade Arbetsmiljöverket ett omedelbart förbud mot att utföra farliga arbetsmoment.

– Det är helt oacceptabelt att det finns människor runtom i Sverige som riskerar liv och hälsa på grund av sitt arbete. Det här visar att det finns ett stort behov av myndighetsgemensamma kontroller och att det är helt rätt att intensifiera våra insatser mot brott i arbetslivet, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande. 

Myndigheternas samverkan mot brottslighet i arbetslivet har pågått sedan 2018.

En utredning har nyligen tillsatts för att se hur arbetet kan utvecklas framöver.