Snart har ett halvår gått sedan den omdiskuterade lagändringen började gälla.

Den som skulle ge polisen större möjligheter att komma åt arbetsgivare som anställer personer utan tillstånd att arbeta och vistas i Sverige.

Än så länge har det väl inte inneburit så mycket mer än att vi äntligen har ett lagstöd när vi åker ut. Fusket är så pass utbrett och behovet så uppenbart, så det borde ha funnits för länge sedan, säger Jerk Wiberg, gruppchef för gränspolisens inre utlänningskontroller i Stockholmsregionen.

Tidigare har polisen främst kunnat åka ut tillsammans med andra myndigheter på arbetsplatskontroller.

Det har krävts brottsmisstanke eller särskilda skäl för att kunna göra en kontroll.

– På så sätt kommer vi åt olika problembilder vid samma kontroll. Den som fuskar brukar göra det på alla tänkbara sätt. Vi tittar på arbetskraften, Arbetsmiljöverket på arbetsmiljön och Skatteverket på kassahantering och eventuellt personalliggare.

Nytt från 1 juli i år är att polisen får göra oanmälda inspektioner på arbetsplatser i högriskbranscher. Hit hör bygg, hotell- och restaurang och frisör- och skönhetssalonger.

Hos gränspolisen i Stockholm har det inte blivit fler kontroller sedan den nya lagen. Antalet ligger kvar på runt 20 i månaden, enligt Jerk Wiberg.

Men han tror att de nya möjligheterna kommer att leda till förändringar fram över.

– Det kommer leda till att det blir fler spontana kontroller. Så på det viset kan man ju säga att kontrollerna kommer öka, konstaterar Jerk Wiberg.

Nyligen var gränspolisen i Stockholm ute på en byggarbetsplats i Södertäljetrakten tillsammans med Arbetsmiljöverket. Där kontrollerades tolv personer och åtta av dem saknade tillstånd för att jobba.

En var efterlyst och visade falsk legitimation. Personen blev gripen och anhållen. Två saknade handlingar och blev tagna till förvaret. Övriga blev utsläppta eftersom det saknades förvarsplatser. En anmälan gjordes mot arbetsgivaren.

–  Varje gång vi är ute hittar vi människor som saknar arbetstillstånd och som jobbar.

En annan dag var gränspolisen i Stockholm på en biltvätt, ett däckbytarställe och en kemtvätt. Då hittades tre personer utan tillstånd. En av dem hade även påträfftas vid en kontroll i våras.

– Det var fullt på alla förvaren då, så han blev utsläppt. Nu var det också fullt, så han fick ingen plats. Nästa gång vi hittar honom blir han garanterat inlåst, bara det finns en ledig plats. Och sen blir han ivägskickad, säger Jerk Wiberg.

Enligt Jerk Wiberg är ungefär 25 procent av dem som polisen hittar efterlysta eftersom de saknar rätt att arbeta och vistas i landet. 70 procent är helt okända för Migrationsverket.

– De har tagit sig hit bara för att jobba.

Många är från ett land utanför Europa och har tillstånd att jobba i ett annat EU-land. Sedan åker de till Sverige och jobbar svart.

Fackligt center för papperslösa är kritiskt till att polisen fått större möjligheter att leta papperslösa på arbetsplatser.

Centrets ordförande Bengt Sandberg menar att få arbetsgivare sätts dit och att det är de papperslösa arbetstagarna som hamnar i fokus för polisens arbete. Något han tycker är helt fel.

– Ordning och reda på arbetsplatserna är ett fackligt uppdrag. Inte ett polisiärt, säger Bengt Sandberg.

Arbetsgivare som anställt någon utan tillstånd kan få betala en särskild avgift. Den är på ett basbelopp för varje påbörjad tremånadersperiod av anställningen.

Om någon varit anställd i mer än tre månader kostar det runt 90 000 i avgift. Men sedan den nya lagen kom har inge arbetsgivare fällts.

– Inte sedan nya lagen, men vi räknar med att det efter årsskiftet ska trilla in domar, så vi får väl se, säger Jerk Wiberg.