För att försvåra fusk och brottslighet i arbetslivet gav regeringen åtta myndigheter i uppdrag av regeringen att samverka kring frågan.

Samverkan inleddes 2018 och har hittills lett till mer än 3 000 gemensamma kontroller, främst i byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen, uppger regeringen. 

Farliga arbetsmiljöer, illegal arbetskraft med dåliga villkor och usla boendeförhållanden samt i vissa fall ren människohandel har avslöjats. 

Och företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av de oseriösa.

– Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), i ett pressmeddelande.

Vart tionde granskat företag har tvingats stänga hela eller delar av sin verksamhet och 10 miljoner kronor har utfärdats i sanktionsuppgifter, uppger regeringen som i dag presenterades hur arbetet mot brottsligheten ska kunna ta ytterligare ett steg.

Ett stort problem för de samverkande myndigheterna har varit att de inte kunnat utbyta nödvändig information på grund av sekretess, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Nu uppmärksammar även regeringen problemet. En utredning har tillsatts som bland annat ska se över när sekretessreglerna utgör ett hinder, vilken information myndigheterna behöver utbyta och vad som krävs för att de ska kunna göra det. 

I uppdraget ingår också att utreda om modellen med id-kontroller och tjänstekort som finns för att motverka fusk och svartarbete i byggbranschen kan användas även i andra riskbranscher.  

Till utredare har regeringen utsett Arbetsmiljöverkets tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg.

Utredningen ska vara klar senast den 30 december i år.