I Arbetet Globals reportage om den sydafrikanska vinindustrin gav den fackligt aktiva lantarbetaren Claudene van Wyk sin bild av villkoren på storproducenten Leeuwenkuil Family Vineyards. 

– Vi kvinnor får inte fast anställning, ägaren ersätter oss som har arbetat här länge med inhyrda. Vi får höra att vi måste stanna hemma när han hyr in. Lönerna vi får är som slavlöner.

Nu står det klart att hon får sparken för sina uttalanden i reportaget.  

”Att ha skadat bilden av företaget genom att tillhandahålla falsk information”, förklarar Leeuwenkuils verksamhetschef Kobus de Kock anledningen i ett mejl till Global.  

Claudene van Wyks fackförening CSAAWU har möjlighet att överklaga avskedet till medlingsinstitutet CCMA, och därefter till den sydafrikanska arbetsdomstolen. 

– Vi kommer att uttömma alla juridiska möjligheter, men det allra viktigaste är att mobilisera för en bojkott mot Leeuwenkuils viner, säger generalsekreteraren Trevor Christians.

– Gården säljer omkring 500 000 liter vin i Sverige varje år. Det är viktigt att de svenska konsumenterna får veta att arbetarna kämpar för sin yttrandefrihet och sin rätt att organisera sig fackligt.

CSAAWU:s hållning är att avskedet är en kränkning av föreningsfriheten, vilket i så fall skulle utgöra ett brott den uppförandekod som Systembolagets leverantörer förbinder sig att följa. 

– Om de inte hade avskedat henne skulle det ha stärkt självförtroendet hos andra anställda, särskilt kvinnor. Gårdsägarnas makt bygger på att arbetarna är rädda och de vill upprätthålla den situationen. Att någon höjer rösten och talar om slavlöner är ett hot mot dem, säger Trevor Christians.

Medan förhandlingarna pågick valde Systembolaget att ”avvakta hearingen”.

Nu när avskedet är ett faktum säger presschefen Lennart Agén att man ska titta närmare på frågan.

– Systembolaget behöver prata med Leeuwenkuil och den svenska importören om vad deras motivering är sedan får vi ta ställning till vad det innebär för oss.

Systembolaget har flera gånger talat om behovet av stärkt samarbete med sydafrikanska fack, men i frågan om avskedet av van Wyk har det statliga bolaget enbart pratat med arbetsgivarsidan. Något som väckt stor ilska hos CSAAWU.

Huruvida facket kommer att konsulteras den här gången kan Lennart Agén ännu inte svara på.

– Det vet inte jag på rak arm, jag jobbar inte praktiskt med de frågorna. Där behöver jag jobba med mina kolleger som nu gräver i vad som hänt och varför.

Efter att Arbetet Global varit i kontakt med Leeuwenkuils verksamhetschef kommer ytterligare ett mejl från företaget.

Det är förste vinmakaren Pieter Carstens som på eget bevåg hör av sig. 

Namnet är sannolikt bekant för många vinkonsumenter. Pieter Carstens har gett namn åt Leeuwenkuils storsäljare, en bag-in-box för 219 kronor som vi svenskar i fjol drack 380 000 liter av.

Villkoren på vingården har flera gånger uppmärksammats av olika medier, vilket lett till att Carstens nu mejlat en ”teori” där han menar att sydafrikanska arbetare används som kanonmat.

”1. CSAAWU driver en politisk agenda och behöver finansiering. Historien visar att om de väsnas tillräckligt mycket i Norden så får de finansiering, så de fortsätter glatt vara reseledare och huvudkälla till verifiering för smutssökande murvlar.

2. Å andra sidan använder de nordiska facken denna smuts för att muskla upp sig mot alkoholmonopolen (vars vinster bidrar avsevärt till välfärden i dessa länder).

3. För bägge ovanstående parter är media oundgängligt för dessa mål. Aspirerande grävande journalister tar chansen eftersom det är så lätt att hitta berättelser och bilder i Sydafrika och samtidigt få sändningstid och berömmelse.      

Det är så skamligt att våra arbetare utnyttjades och användes som ’kanonmat’ av aktörer som driver sin egen agenda och i själva verket inte bryr sig nämnvärt om dem.”

Leeuwenkuil Family Vineyards

• Leeuwenkuil Family Vineyards drivs sedan 1852 av den nuvarande ägarfamiljen och är en av de sydafrikanska vinproducenter som säljer störst volymer på Systembolaget. 

• 2016 var Leeuwenkuil en av de vinproducenter som granskades i den uppmärksammade dokumentären Bittra Druvor.

• Våren 2018 kom nya rapporter om missförhållanden på Leeuwenkuil, vilket Arbetet Global rapporterade om. Norska Vinmonopolet valde då att inleda en mer aktiv uppföljning av villkoren hos vinproducenten. Systembolaget vidtog inga särskilda åtgärder men medgav i Arbetet Global att den åtgärdsplan som tagits fram inte var ”tillräckligt bra” samt att det statliga bolaget gärna sett att förbättringsarbetet ”kunde gå ännu fortare”.