Systembolaget meddelade att det skulle titta närmare på avskedshotet som riktades mot Claudene van Wyk, lantarbetare på den sydafrikanska vinproducenten Leeuwenkuil, sedan hon uttalat sig i Arbetet Globals reportage.

Claudene van Wyk är fackligt förtroendevald och hennes fackförbund CSAAWU menar att arbetsgivaren därför vill peka ut henne, vilket i så fall skulle utgöra ett brott mot statliga Systembolagets uppförandekod.   

Systembolagets presschef Lennart Agén nekade att ställa upp på en telefonintervju men mejlade följande kommentar:

”Systembolaget har haft dialog med såväl de olika leverantörerna samt Leeuwenkuil i denna fråga och alla är väldigt tydliga med att detta handlar om att Claudene van Wyk enligt företaget har spridit en felaktig bild om Leeuwenkuil.”

Däremot kontaktade Systembolaget aldrig van Wyks fackförbund. Någonting som får generalsekreteraren Trevor Christians att reagera kraftigt. 

– De varken ringde eller konsulterade oss, de kontaktade bara företaget och accepterade den versionen som sanning. Det saknar motstycke för ett svenskt företag som stoltserar med transparens och hävdar att det verkar för mänskliga rättigheter, säger Christians.

– CSAAWU:s ståndpunkt är nu att vi inte litar på Systembolaget.

Trevor Christians och Francina Herandien från sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU på Sverigebesök oktober 2018.

I anslutning till att CSAAWU i våras besökte Sverige deltog Hanna Sutherlin, Systembolagets hållbarhetsansvariga för Sydafrika, i en paneldiskussion där hon förordade fördjupat samarbete med lokala fackförbund.

Samma budskap upprepade hon senare i en intervju med Arbetet Global: 

– Jag tror att det som verkligen måste stärkas är vårt samarbete med facken. Även om det står tydligt i vår uppförandekod att fackförbund ska vara delaktiga vet jag att det inte alltid sker ute i produktionen.

På frågan varför Systembolaget inte kontaktat CSAAWU svarar presschef Lennart Agén:

”Vi har ställt frågan till Leeuwenkuil för att få klarlagt om varför dom kallat till denna hearing. Utifrån deras svar har vi valt att avvakta hearingen.”

Leeuwenkuil anklagar Claudene van Wyk för att ha spridit en felaktig bild av företaget. 

”Systembolaget tar inte ställning i frågan men följer med stort intresse den oberoende hearingen”, skriver Lennart Agén.

Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

En första ”disciplinär utfrågning” av Claudene van Wyk ägde rum den 24 oktober. Ärendet avgjordes inte då, i stället ombads facket att ge sin syn på fallet i ett skriftligt yttrande.

Detta lämnades in i går tisdag 29 oktober, tillsammans med protestskrivelser från svenska fackklubbar och solidaritetsorganisationer som Livsmedelsarbetare för solidaritet, Afrikagrupperna och kampanjen Rättvis vinhandel.   

– Vi får se vad företaget svarar, men om jag ska vara ärlig är vi inte särskilt optimistiska, säger Trevor Christians.

– Vi märker att de känner av pressen, men förmodligen avskedar de henne för att de inte vill förlora ansiktet.

Leeuwenkuil är en av de sydafrikanska producenter som säljer störst volymer på Systembolaget.