När LO och LO-förbunden presenterade de krav som LO-familjen ska driva i avtalsrörelsen nästa år lade de stor vikt vid pensionerna.

Ju magrare den allmänna pensionen ser ut att bli, desto viktigare blir det för LO:s medlemmar att den kompletterande pension som de har genom kollektivavtal förstärks.

LO vill därför förhandla med Svenskt Näringsliv om en rad förbättringar i avtalspensionen för privatanställda arbetare, Avtalspension SAF-LO.

Det tyngsta kravet– och det mest kostsamma – är att pensionen ska tjänas in redan från första arbetsdagen, och inte först från 25 års ålder.

– Vi har ett ansvar för unga medlemmars framtid. Därför är jag särskilt stolt över att vi har enats om den här satsningen, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Men det är osäkert om LO får förhandla om förbättrad avtalspension i den kommande avtalsrörelsen. 2013 infördes – på Svenskt Näringslivs initiativ – en särskild förhandlingsordning för frågorna om pension och försäkring.

Den säger, enkelt uttryckt, att pension och försäkringar ska hållas utanför de ”vanliga” avtalsförhandlingarna om löner och övriga villkor.

– Vi vill hålla i sär pensionsfrågorna och avtalsrörelsen, bekräftar Hans Gidhagen, försäkringsexpert och förhandlare vid Svenskt Näringsliv. Förändringar i pensioner och försäkringar behöver utredas i särskild ordning

LO ville i själva verket förhandla om bättre pensioner och försäkringar redan i avtalsrörelsen 2017.

Men förhandlingar kom aldrig till stånd. Förhandlingsordningen stod i vägen.

Eller rättare sagt: Svenskt Näringsliv hade inget intresse av att förhandla om de här frågorna, och kunde hänvisa till förhandlingsordningen.

För att undanröja det hindret sa LO upp förhandlingsordningen förra hösten. Avsikten var att kunna lyfta in pensioner och försäkringar i avtalsrörelsen.

Det är viktigt för att nå resultat, anser LO. Förra gången avtalspensionen förbättrades (år 2007) kunde LO-förbunden ställa höjda pensionspremier som villkor för att underteckna avtal med sina motparter. Kostnaden för höjda pensionspremier räknades av i det årets avtalsrörelse.

Men enligt Svenskt Näringsliv är det inte möjligt att säga upp enbart förhandlingsordningen.

Vill LO förhandla med oss måste LO säga upp själva kollektivavtalen som reglerar pensionen och försäkringarna, hävdar Svenskt Näringsliv.

En särskild nämnd, skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar, ska pröva om LO eller svenskt Näringsliv har rätt.

Nämnden behandlar frågan 19 – 20 november. Därefter tar det troligen några veckor innan en dom kommer.

Skulle LO få rätt – det vill säga: förhandlingsordningen har upphört att gälla – så finnas inga hinder för att driva försäkringsfrågorna parallellt med avtalsrörelsen.

Om skiljenämnden i stället finner att Svenskt Näringsliv har rätt kan LO inte tvinga Svenskt Näringsliv till förhandlingsbordet med mindre än att själva avtalen om pension och försäkringar sägs upp.

Om LO i det läget säger upp avtalen senast den 31 december 2019 löper de ut den 1 juli 2020.

Alltså flera månader efter att nya avtal inom industrin, handeln, transportsektorn och kommunerna ska vara på plats.

– I praktiken blir det ändå svårt att inte koppla pensions- och försäkringsfrågorna till de vanliga avtalsförhandlingarna våren 2020, bedömer Dan Holke, vd och chefsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, som företräder LO i tvisten. Fredsplikten upphör ju redan till sommaren.

Till det kommer att LO:s krav, framför allt att avtalspensionen ska tjänas in oavsett ålder, kostar pengar och kräver att en del av utrymmet för löneökningar används.

Det blir svårt för parterna att hantera det kravet skilt från avtalsrörelsen, resonerar Dan Holke.

Här är LO:s krav på förbättringar av avtalspension och försäkringar:

  • Premier till Avtalspension SAF-LO ska betalas in från första arbetsdagen, oavsett ålder. I dag börjar inbetalningarna först från 25 års ålder, och de upphör vid 65 års ålder. Många LO-medlemmar börjar arbeta i 19–20-årsåldern och skulle höja sina pensioner kraftigt om de tjänade in avtalspension redan från början (vilket medlemmar i Kommunal redan gör).
  • Premierna till Avtalspension SAF-LO ska betalas in månadsvis. I dag sätts de in i den anställdes pensionssparande en gång om året, och medan pengarna står och väntar får den anställde ingen ränta (i en del fall är räntan till och med negativ). Att premierna beräknas månadsvis gör också att arbetare som har hög lön enstaka månader lättare kommer över den gräns vid vilken pensionspremien stiger från 4,5 till 30 procent av lönen. Gränsen går vid löner på ungefär 40 000 kronor per månad.
  • De pengar som arbetsgivaren betalar in till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationen. Särskilt Hotell- och restaurangfacket har länge brottats med arbetsgivare som inte redovisar lönerna korrekt och därför betalar in för lite pengar till de anställdas avtalspension. Problemet finns dock i alla LO-förbund. I år har till exempel Elektrikerförbundet, inspirerade av HRF, i olika projekt gått igenom hur pensionsinbetalningarna sköts, och upptäckt att de lönesummor som rapporterats in till pensionscentralen Fora är 300 miljoner kronor för låga.
  • Slopad så kallad vållandeprövning vid arbetssjukdomar i trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).
  • Möjlighet till omställningsstöd och ekonomisk ersättning i omställningsförsäkringen (AGB) även för personer som blir uppsagda av personliga skäl (inte bara för dem som sägs upp på grund av arbetsbrist).