Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Hösten 2017 spådde World Data Lab att 441 miljoner människor skulle leva i extrem fattigdom år 2030. Vilket då motsvarade 5 procent av världens totala befolkning.

Databasen finansieras av tyska regeringen och inkluderar fakta från flera internationella organisationer, såsom FN, Världsbanken och IMF.

Nu, två år senare, uppskattar World Data Lab att 479 miljoner människor lever i extrem fattigdom år 2030. Det motsvarar 6 procent av jordens befolkning.

På två år har alltså prognosen för extrem fattigdom försämrats rejält. Ytterligare 38 miljoner människor spås nu falla i extrem fattigdom kommande elva år.

Som extrem fattigdom menas den andel av befolkningen som lever på mindre än 1,9 amerikanska dollar per dag, cirka 20 kronor.

– Anledningen till skillnaden är att vi uppdaterar vår databas två gånger per år och uppdateringarna återspeglar sedan utvecklingen i världen, förklarar Sara Biazar på World Data Lab.

Betyder det att om vi tittar på statistiken igen nästa år så kan andelen fattiga ha ökat ännu mer till 2030?
– Det är många faktorer som ligger bakom uppskattningarna. Till exempel om en naturkatastrof inträffar, eller ett land investerar mycket i utbildning, eller att ett krig inträffar, kan alla dessa påverka utvecklingen.

Så hur korrekta är uppskattningarna?
– Vi strävar efter att tillhandahålla de mest uppdaterade siffrorna som möjligt med förbehållet att vi aldrig kan vara hundra procent korrekta. Vår databas uppdateras kontinuerligt och man måste därför kolla ofta.

I vilket land ökar fattigdomen som mest?
– Angola har en stor ökning av fattigdom. Varje timme faller ytterligare 25 personer under strecket för extrem fattigdom.

Men trots ökningen i prognosen från World Data Lab så spås den extrema fattigdomen att minska framöver.

Just nu räknas 593 miljoner människor som extremt fattiga, vilket är 8 procent av världens befolkning.