MALMÖ. Det blåser snålt på torget i Hyllie i Malmö när det är dags för Nordens fackliga företrädare att anlända till konferenshotellet.

Helt still står luften heller inte i mötessalen en våning upp. Flaggorna i taket svajar lite diskret där de hänger för att symbolisera EU och de länder vars fack samlas i NFS; Sverige, Norge, Island, Grönland, Färöarna, Finland och Danmark.

Frågorna som lyfts denna första kongressdag kretsar runt att möta hårdare vindar, drivna av nationalism och klimatförändringar.

Trots dessa ödesmättade ämnen är stämningen lite familjärt uppslupen. Runt hundra personer som verkar trivas ihop samlas kring runda bord. Det hålls högtidliga tal, i pausen finns det glass.

Nordiska fack ska diskutera populism i Malmö

Global

– Det är en stor ära för mig att vara här i dag och prata med er om viktiga saker, säger Islands statsminister Katrin Jakobsdottir när hon kliver upp på scenen.

Detta väcker lite munterhet. Hon har uppmärksammats för att ha prioriterat denna konferens framför att ta emot USA:s vice president Mike Pence som besöker Island.

Katrin Jakobsdottir fokuserar i sitt tal på behovet av gemensamt ansvar för klimatfrågan. Hon jämför det individuella ansvar hennes söner i tioårsåldern känner med ansvaret hos stora företag, betonar att den största utmaningen på jorden inte kan ligga på individer. 

Islands statsminister Katrin Jakobsdottir skippade ett möte med USA:s vice president för att delta på NFS möte.

Den isländska statsministern slår också fast att man måste ta sig an situationen på ett sätt som inte ger dem med resurser möjlighet att fortsätta släppa ut som innan, medan de som inte har råd att till exempel betala mer för bensin får dra ner.

Den svenske EU-ministern Hans Dahlgren (S) pekar i sin tur ut klimatet och artificiell intelligens som omvälvningar som kommer definiera mycket framöver. 

– Båda ställer mycket stora krav på samhällets omställningsförmågor. Och det kommer bli tal om ganska korta ställtider, säger han.

Samstämmigheten känns stor i rummet, men en intressekonflikt som är aktuell för många här skymtar förbi när Hans Dahlgren talar om EU:s sociala pelare.

Där samlas principer om sociala rättigheter och han betonar att de ska genomföras med full respekt för olika EU-länders modeller.

Nordiska länder och fack brukar värna parternas utrymme för att förhandla villkor, medan det på andra håll i EU finns önskemål om mer gemensamma minimiregler just på det sociala området.

Isländska statsministern nobbar Pence - går på fackmöte

Global

Längst fram i salen sitter Europafackets generalsekreterare Luca Visentini med lurar på för att få Dahlgrens tal simultantolkat.

På Europafackets kongress tidigare i vår togs bland annat beslut om att driva på för arbetstidsförkortning i EU. Nordiska krav på undantag för när kollektivavtal finns röstades ned.

Men på scenen i Malmö vill Hans Dahlgren tala om värden som enar Europa. Begrepp som solidaritet och demokrati radas upp.

– Det låter som poesi men det är politik, säger EU-ministern.

– Men just nu svajar det. För mitt ibland oss finns det starka krafter som inte accepterar dessa värden fullt ut, fortsätter han och konstaterar att populister och nationalister fått makt på sina håll inom EU. 

Han betonar ett budskap som han framfört även tidigare, att det bör kosta för EU-länder som inte lever upp till demokratiska värderingar. 

Norden höll toppmöte om arbets­marknaden

Global

I slutet av dagen ska företrädare för varje medlemsorganisation i NFS kort sammanfatta de viktigaste frågorna man står inför. 

Demokrati och klimat återkommer. Begreppen är stora, men plötsligt tar norska LO:s Peggy Hessen Følsvik med alla på en snabbdykning ner i en pågående norsk facklig vardag, apropå att en strejk just nu pågår på Foodora i Oslo.

Företaget levererar mat med cykelbud, deras villkor har kritiserats även i Sverige. Peggy Hessen Følsvik berättar entusiastiskt om hur antalet medlemmar på företaget, och därmed strejken, växt under konfliktens gång.

Eva Nordmark och Karl-Petter Thorwaldsson, från svenska TCO och LO, lyfter båda behovet av mer framtidstro och optimism. Eva Nordmark säger att man måste fokusera på möjligheterna för att värva medlemmar till facket.

Karl-Petter Thorwaldsson talar om att bekämpa pessimism och slår fast:

– Vi är bäst i världen, var lite mer optimistiska!

Konferensen fortsätter under onsdagen och torsdagen med fokus på bland annat populism och framtidens arbetsliv.

Nordiska fackliga samorganisationen, NFS

NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland.

15 fackliga organisationer är medlemmar, varav svenska LO, TCO och Saco är tre, och representerar cirka nio miljoner fackligt anslutna. 

Organisationens uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna och främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Omkring 120 personer ska delta i kongressen som pågår mellan den 3 och 5 september under parollen ”Building bridges”.

Det är NFS-styrelse som är det högsta organet vilket innebär att kongressen inte är beslutsfattande. NFS arbete leds av generalsekreteraren medan ordförandeskapet följer det nordiska ministerrådets rotationsordning. Detta år är Island ordförande för både NFS och Nordiska ministerrådet.