De nordiska arbetsmarknadsministrarnas ministerrådsmöte, som avslutas i dag, gästades denna gång av Guy Ryder som leder FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.

I juni i år håller ILO sitt 100-årsjubileum. FN-organet vill gärna förknippas med den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

– Det bästa med den nordiska arbetslivsmodellen är att den fungerar, sa Guy Ryder då han höll tal till de nordiska representanterna.

Under talet framhöll han att en stor fördel var att den nordiska modellen – som präglas av att fack och arbetsgivare gör upp – har lättare att anpassa sig till nya förutsättningar än om arbetsmarknadsbesluten främst fattas av politiker.

AI oroar ILO: ”Människan måste regera över maskinerna”

Global

Dem 300 forskare, politiker, fackföreningsledare och arbetsgivarrepresentanter som träffas i Reykjavik mellan den 3 och 5 april kastar fram idéer och förslag om vad som behövs göras när robotar och artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaderna.

Frågan om lika lön oavsett kön är också ett centralt tema liksom vad som ska göras för att ställa om arbetsmarknader.

Flera länder vittnade om matchningsproblem och berättade hur de försöker komma tillrätta med det.

Svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S), som är på plats i Reykjavik, sa att Sverige planerar för en ny möjlighet för anställda att utbilda sig under ett år. Den norska arbets- och socialministern Anniken Hauglie förklarade att behovet av utbildning växer och att norska företag  har svårt att hitta högutbildad arbetskraft. Även i Norge görs satsningar på vidareutbildningar.

ILO om framtiden: Antingen trygghet eller högerpopulism

Global

Nordiska Fackliga Samorganisationen (NFS) deltar också under mötet.

I anslutning till det nordiska ministerrådsmötet arrangeras också den fjärde och sista konferensen om ”Future of work” där länderna försöker ta fram en samsyn inför ILO:s stora möte i juni.

FN-organets framtidskommission, som leds av Stefan Löfven, har nyligen lagt fram en rapport om hur världen bör tackla förändringarna på den globala arbetsmarknaden.

Under mötet ratificerade även Sverige och Island ILO:s hushållsarbetarkonvention.