Hur kan ett anständigt arbetsliv för alla garanteras när digitalisering, klimatförändringar och en allt äldre befolkning förändrar framtidens arbetsmarknad?

För att besvara dessa frågor tillsatte ILO sin globala kommission för framtidens arbete som leds av statsminister Stefan Löfven.

Hittills har uppmärksamheten kring kommissionen främst handlat om den tidigare medordföranden Ameenah Gurib-Fakims avhopp efter en korrputionsskandal. Om dess faktiska arbete har mindre varit känt.

Löfvens parhäst i ILO hoppar av efter kortskandal – köpte skor och juveler i London

Global

Men i anslutning till ILO:s årliga arbetskonferens i Genève deltog flera ledamöter i en informationsträff om kommissionens diskussioner. Och det stod snabbt klart att de inte dragit sig för de stora frågorna.

– Mina damer och herrar, framtidens arbetsliv är inte en app. Du kan inte ladda ned något på din smartphone och så är det löst. Det här kommer att påverka alla länder. Vissa jobb kommer att försvinna, andra kommer att växa. Och precis som med klimatförändringarna vet vi att det kommer hända och måste förbereda oss på det, sade Didar Singh, tidigare generalsekreterare för den indiska handelskammaren FICC.

Hans egen hjärtefråga – relationen mellan människor och teknologi – illustrerade kommissionens breda ansats.

– Förr eller senare måste världen ta itu med regleringen av artificiell intelligens. Många organisationer kan inte ta sig an sådana här frågor, men vi kan göra det. Människan måste regera över maskinerna, det är vår utgångspunkt.

Löfven inför ILO-mötet: Det är ingen armbrytning

Global

Phillip Jennings, generalsekreterare för det globala tjänstemannafacket UNI, konstaterade att diskussionerna varit ”livliga och fritänkande”, men betonade också frågeställningarnas allvar.

– ILO startades efter första världskrigets kaos, slakt och död. Nu ser vi den nya högerpopulismen breda ut sig. Den här kommissionen är väldigt medveten om historiens varningssignaler och vi menar att den här rapporten inte bara en väg till social rättvisa. Den är också en karta till fred.

Vägen dit handlar enligt Jennings om utbyggda sociala skyddsnät och investeringar i människor. Om att ta steget in i framtiden utan att lämna någon bakom.

– Gig-ekonomin och informella aktörer måste inordnas i de praktiker vi har för att skydda arbetskraften. Arbetarnas röster måste höras oavsett om de kommer från Silicone Valley eller en textilfabrik i Bangladesh. Och vi måste fråga oss vilken typ av ekonomi vi ska ha. Är vinstmaximering för aktieägarna den mest lämpliga modellen för den revolution vi väntar oss?

Våld och lönediskriminering – stora frågor på årets ILO-möte

Global

Mthunzi Mdwaba, företagens vice-talesperson i ILO:s verkställande utskott, valde att inspireras av populärkulturen.

– Min son sa åt mig att jag var tvungen att se Marvels senaste film ”Black Panther” så jag kollade på den på väg till kommissionens förra möte. Den handlar om det afrikanska landet Wakanda som ingen tar seriöst, men som i själva verket har världens mest avancerade teknologi.

Hur ska framtidens arbetsliv organiseras? Sydafrikanske ledamoten Mthunzi Mdwaba hämtar inspiration från superhjältarnas värld.

Wakanda har dolt sin rikedom för världen av rädsla att dess resurser ska plundras, men under filmens gång omprövas denna linje. Den moraliska frågeställningen är om inte välståndet bör delas trots den risk det innebär för de egna medborgarna.

– I slutscenen talar Black Panther till vad som ser ut som en FN-församling. Som jag ser det handlar det om föreställningen att Västvärlden alltid har lösningarna, men framtidens lösningarna kanske kommer från utvecklingsländerna, menade Mthunzi Mdwaba.

Kommissionen ska presentera sin rapport i januari och dess slutsatser kommer behandlas under arbetskonferensen 2019.

Trots att ledamöterna drog paralleller till både science fiction och superhjältar inskärpte ILO:s generalsekreterare Guy Ryder att förväntningarna på kommissionen är stora.

– Vi hoppas att… Nej, vill att… Nej, kräver att medlemsländerna tar denna rapport och använder den som råmaterial för egna trepartsdiskussioner.

– Rapporten ska vara koncis, strategisk, politisk, tillgänglig och handlingsorienterad. Jag tror att ambitionen från ledamöterna är att den ska ändra diskussionens riktning.

#Metoo

Världsfacket kraftsamlar för ny ILO-konvention

Global

ILO är inte den enda internationella organisation som just nu studerar framtidens utmaningar. Men ILO är, menade Ryder, genom sin sammansättning av regeringar, företag och fackföreningar unikt rustad att tillvarata arbetstagarperspektivet.

– Det finns en verklig fara att de här frågorna reduceras till att bara handla om hur många arbetstillfällen som teknologin kommer att skapa eller förstöra. Men teknologi borde vara en väg till frigörelse. Så varför blickar så många arbetare mot framtiden med fruktan? Det är för att vi fortfarande inte har löst frågorna om hur överflödet ska komma alla till del.

ILO:s globala kommission för framtidens arbete

Tillsattes för att utarbeta fram en övergripande strategi för hur ILO skulle se till att globaliseringens vinster kommer fler till del och hur världens arbetsmarknad ska möta klimatförändringar, digitalisering och en allt äldre befolkning.
Leds av statsminister Stefan Löfven och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.
Ska lämna sin slutrapport den 22 januari 2019.