– En fråga vi tar upp är hur vi ska motverka krafter som hotar demokratin, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för NFS som är en sammanslutning där de nordiska facken finns representerade.

Organisationen håller kongress var fjärde år och i år är populism en av huvudfrågorna som ska avhandlas.

De fackliga organisationerna i Norden ser med oro på hur högerpopulismen växer, vilket de tror kan minska löntagarorganisationernas inflytande.

NFS har inga lösningar på bordet, utan det är medlemsorganisationerna i respektive land som ska hantera detta på det sätt de själva finner bäst. Men på mötet i Malmö ska de 15 medlemsorganisationerna ta fram en övergripande strategi för hur detta kan göras. 

– Det handlar om att se vilka utmaningar och problem som finns, säger Magnus Gissler.

Isländska statsministern nobbar Pence - går på fackmöte

Global

En viktig fråga för NFS är annars att mejsla fram en gemensam facklig EU-linje.

Arbetsmarknaden i Norden bygger till större del än övriga Europa på förhandlingar och kollektivavtal.

I andra EU-länder är facken ofta betydligt svagare och därmed beroende av att politiker stiftar lagar för att bland annat höja löner eller reglera arbetstid. 

Eftersom de nordiska facken vill behålla vad de anser vara en framgångsrik modell så jobbar de för att stärka förhandlingsmodellen på Europanivå.

Under denna kongress ska de även diskutera hur EU-samarbetet påverkar välfärdssystemen. 

Den isländska statministern Katrin Jakobsdottir, som har ett starkt fokus på arbetslivet, håller ett tal första dagen. Det gör även finska Paula Lehtomäki som är generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Kongressen gästas även av Europafackets generalsekreterare Luca Visentini.

Andra talare är den finska arbetsmarknads- och näringsministern Jenni Karjalainen samt Pelle Hilmersson som tidigare var EU-chef på TCO men sedan maj i år är vice generalsekreterare för Europafacket. 

Nordiska fackliga samorganisationen, NFS

NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland.

15 fackliga organisationer är medlemmar, varav svenska LO, TCO och Saco är tre, och representerar cirka nio miljoner fackligt anslutna. 

Organisationens uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna och främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Omkring 120 personer ska delta i kongressen som pågår mellan den 3 och 5 september under parollen ”Building bridges”.

Det är NFS-styrelse som är det högsta organet vilket innebär att kongressen inte är beslutsfattande. NFS arbete leds av generalsekreteraren medan ordförandeskapet följer det nordiska ministerrådets rotationsordning. Detta år är Island ordförande för både NFS och Nordiska ministerrådet.