Hur skulle du beskriva relationen med fackföreningsrörelsen?
– Relationen är god. Vi har under lång tid träffat fackliga företrädare, både från förbund, lokalt på arbetsplatser och även LO-ledningen.

Har den förändrats efter regeringsöverenskommelsen?
– Det är klart att den fördjupas nu. Det har blivit tydligare att på flera avgörande punkter så är Vänsterpartiet det parti som står närmast fackföreningsrörelsen. Det är klart att S har en speciell relation med LO och kommer att fortsätta ha det.

– Men politiskt, i flera sakfrågor, så är Socialdemokraterna bundna av januariavtalet och kommer bedriva en politik som kommer att öka klyftorna i Sverige och som lovar att försämra anställningstryggheten.

Har ni någon direkt plan att närma er LO-facken?
– Dels handlar det om att vi vill ha bättre kontakter. Och det är alltifrån att vi bjudit in ”Kålle” (Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande red.anm) till våra vänsterdagar och att jag var på LO:s styrelse till att jag besöker många LO-fack när jag är ute runt om i landet.

S-kongress 2019

LO:s plan: Att knyta tätare band till S

Politik

– Men det vi skulle vilja ha är ett konkret samarbete. När vi tog fram vårt budgetförslag så pratade vi med till exempel Kommunal och andra förbund. Vilka äldreomsorgssatsningar behövs, arbetskläder och sådant? För oss är det väldigt värdefullt.

I vilka frågor vill du se mer samarbete?
– Skulle jag peka ut en fråga där jag verkligen skulle vilja göra saker ihop med LO och LO-förbunden, så är det att ta fram ett alternativ till pensionsgruppens förslag. Vi pratar i termer om att skapa en gräddfil för undersköterskor och byggnadsarbetare, som ska kunna gå i pension när de är utslitna.

Hur ser du på att många LO-ordföranden tycker att er inställning till den svenska modellen är problematisk i och med hamnkonflikten?
– Vi är inte alltid överens. Vi tycker att det är bra att det blev ett avtal för Hamnarbetarförbundet, det är ett tecken på att den svenska modellen fungerar. Men vi har aldrig tagit ställning mot Transport, utan vi har tagit ställning mot Sveriges hamnar.

– Sedan finns det en fråga där vi är oeniga, och det är frågan om inskränkningar i strejkrätten. Vi kommer att rösta emot de här inskränkningarna. Vi vet att de är framförhandlade av parterna, men det skedde under hot om att göra något som var ännu värre. Vi tycker inte att parterna ska förhandla under hot, varken om konflikträtt eller om las.

S-kongress 2019

LO och januariavtalet: En klassisk krisreaktion i fyra faser

Politik

Vad hände under ditt historiska besök hos LO-styrelsen?
– Vi pratade om pensionsfrågan, där det finns en berättigad oro för vilka usla pensioner stora grupper av LO-medlemmar kommer att få om de inte orkar ändå fram. Vi pratade om las och att vi inte vill att 73-punktsprogrammet genomförs där. Sedan konstaterade vi att vi tyckte olika om hamnkonflikten. Den frågan tog Transport upp.

Står du fast vid misstroendelöftet, att fälla regeringen om den lägger fram förslag om urholkad arbetsrätt?
– Självklart, det är 100 procent fast. Vi har gjort det en gång förut, 1990, när man föreslog en form av strejkstopp. Då fick en S-regering gå, och sedan komma tillbaka men det blev aldrig några ingrepp i strejkrätten. Vårt mål är nu är att Stefan Löfven ska vara kvar men att det aldrig ska bli någon lagstiftning mot anställningstryggheten.

Även om parterna kommer fram med ett förslag som blir lag?
– Då ändras läget. Skulle parterna komma överens om något som LO tycker är bra, då är ju det den svenska modellen.

Men så var det ju med strejkrätten också?
– Så var det, men det är något annat. Regeringen hotade med någonting mycket värre med strejkerna, sedan blev det parternas förslag som var dåligt men inte gick lika långt. Vårt syfte nu är att ta bort det här hotet. Vi säger att det här kommer ändå inte kunna gå igenom riksdagen.

S-kongress 2019

Pendelklubben: ”Ta strid mot regerings­politiken!”

Politik

Så du skulle kunna acceptera en lagändring om den bygger på en överenskommelse mellan parterna?
– Ja, men allt handlar också om innehåll naturligtvis. Och om man har pressat parterna till att gå åt det hållet eller inte. Men vi ser ju också behov av förändringar av lagstiftningen när det gäller allmän visstid, hyvling, hur man använder bemanningsföretag och så vidare

Återigen, om parterna kommer fram till ett förslag utifrån kraven i 73-punktsprogrammet och det blir lagförslaget. Utlöser det misstroendelöftet eller inte?
– Vi har sagt att om parterna kommer överens, då är det någonting annat. Det handlar ju i grunden om att vi vill att parterna gör upp. Men vi vill stärka LO i de förhandlingarna. Det är inte bara så att man kan köra över dem i riksdagen om de inte gör upp.