Greta Thunberg, som startade Skolstrejk för klimatet, har blivit uppmärksammad över hela världen och den 15 mars hålls en global klimatstrejk.

– Jag önskar att jag hade ett bra svar på varför svenska fack är sämst i klassen och gör väldigt lite i klimatfrågan, säger Ulf Jarnefjord på fackförbundet Transport.

16-åriga Greta Thunbergs klimatstrejk har fått globalt gehör, framför allt bland unga.

På drygt 2100 platser i över 130  länder går framför allt elever ut klimatdemonstrationer. Flera miljöorganisationer, och fack, ställer sig bakom strejken.

I Bryssel ska personalen på globala facket PSI, som organiserar offentliganställda, och världsfacket ITUC delta i klimatstrejken.

Sharan Burrow, världsfackets generalsekreterare, har också flera gånger uppmanat alla fackföreningar att stödja klimatstrejken.

I Sverige är det dock skralare.

Ulf Jarnefjord deltog i FN:s klimatkonferens som representant för världsfacket ITUC och Internationella transportfederationen, ITF.

Inga stora fackliga organisationer uppger att de ska delta.

Personalkören ”Vision Voices” på fackförbundet Vision ska sjunga i Stockholm och Ulf Jarnefjord säger att han ska klimatdemonstrera i Göteborg där han ska stå med en skylt på magen där det står ”Arbetare för klimatet”.

Men han räknar inte med att få sällskap av så värst många fackliga kolleger.

– Svenska fack är inte aktiva i klimatfrågor. Jag har många gånger ställt mig frågan varför.

Klimatkris

Gröna skyddsombud lyfter klimatfrågan

Arbetsmiljö

Han tror att det beror på att svenska fack inte är vana att demonstrera och att det finns en tilltro till att den svenska modellen ska lösa problemen.

Dessutom så är svenska löntagarorganisationer inte vana med att arbeta med andra organisationer i det civila samhället, som miljörörelser.

– Jag vet att miljörörelsen, som Jordens vänner, flera gånger har uppvaktat LO och andra förbund, men det finns inte den samverkan som är naturlig i andra länder som i exempelvis England där jag jobbat mycket. Där är det helt naturligt för facket att jobba med andra organisationer.

Erik Larsson: Högtflygande klimatångest

Global

Det finns, enligt honom, även andra förklaringar.

– Sverige rapporterar mindre utsläpp till FN:s klimatpanel men vi glömmer bort utsläppen från vår konsumtion, då vi köper saker från andra länder, säger Ulf Jarnefjord.

Den som enbart tittar på svenska utsläppsminskningar kan se att våra klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan 1990.

Men den statistiken ger bara en liten bild av vår miljöpåverkan eftersom vi köper varor som produceras i andra länder så har utsläppen ökat där istället.

I den globala fackföreningsrörelsen har klimatfrågan de senaste åren tagit en allt större plats.

Just transition

Industrijobb i fara när klimatet ska räddas

Global

Världen har tio år på sig att ställa om och minska utsläppen så att den globala medeltemperaturen inte höjs mer än två grader.

Det kommer innebära en stor omställning eftersom miljontals människor jobbar i sektorer som förlitar sig på fossila bränslen.

Olje- och kolarbetare, anställda i fordonsindustrin och flera andra sektorer kommer att påverkas av omställningen.

Världsfacket ITUC säger att en förutsättning för en klimatomställning är att det tas hänsyn till de anställda som riskerar att bli av med sina jobb.

Utbildning och satsningar på gröna jobb är, enligt deras recept, vägen dit och facket har döpt sin plan till ”just transition” (schyst omställning).

Men inom arbetarrörelsen finns en diskussion om det verkligen finns tid att ta hänsyn till arbetares villkor.

LO svarar på kritiken och säger att de stödjer initiativet och kommer att uppmärksamma klimatstrejken i sociala medier.

Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande, skriver i ett mejl till Arbetet Global att ”frågan har hög prioritet hos LO, och vi vill absolut göra mer. Vi fick i uppdrag på 2016 års kongress att ta fram ett miljö- och klimatpolitiskt program…Vi kommer aktivt att driva politiken i programmet och opinionsbilda i de här frågorna…LO och facken har alltid hängt med när det har varit strukturomvandlingar, det säger vi inte nej till. Ska vi ställa om måste vi ju påbörja arbetet omedelbart.”

* Texten har uppdaterats