3 miljoner konor. Så mycket ska SSAB betala i företagsbot efter den dödsolycka som inträffade på företagets anläggning i Luleå i april 2016. Det är ett av de största skadestånd som någonsin utdömts efter en arbetsplatsolycka.

Olyckan inträffade under en rutininspektion av en av de enorma takkranarna på SSAB:s stålverk i Luleå. Arbetet har flera gånger berättat om olyckan och rättsprocessen som sedan följde.

Dödsfällan var kvar trots tio varningar

Arbetsmiljö

Den 55-årige kraninspektören Rolf Blomkvist klämdes till döds mellan en väggfast plattform och ett plåtskåp på takkranen, eller traversen som det också heter.

Det trots att det tio gånger, tidigast 2003, varnades för klämrisken med väggplattformen i olika inspektionsprotokoll. Varningar som på olika sätt föll mellan stolarna.

Tingsrätten går nu på åklagarens linje och slår fast att det har funnits betydande brister i SSAB:s arbetsmiljöarbete. Utöver bristerna med inspektionsprotokollen har det saknats skriftliga instruktioner och riktlinjer för hur arbete på enskilda traverser ska utföras. Arbetsförhållandena vid utförande av arbete vid specifika traverser har inte heller i tillräcklig utsträckning undersökts eller riskbedömts.

SSAB i rätten efter dödsolycka

Arbetsmiljö

Företaget döms för grovt arbetsmiljöbrott för vållande till annans död.

Utöver företagsboten på tre miljoner kronor ska företaget också betala totalt 62 000 kronor till Rolf Blomkvists anhöriga.

Thomas Barsk, huvudskyddsombud på den lokala IF Metallklubben är nöjd med domen.

– Det känns skönt. Det hade varit jobbigt om det inte hade blivit en fällande dom. De fick ju riskerna serverade på ett fat men kunde inte hantera dem.

Han tycker också att det är bra att skadeståndet är högt, även om summan inte är det viktigaste.

– Det viktigaste är att de pekar ut var ansvaret ligger. Men att det är ett högt skadestånd visar att rätten tar det på stort allvar. Det här är en signal, inte bara till SSAB utan till alla arbetsgivare om att man måste ta arbetsmiljön på allvar.

Åklagaren Stig Andersson är nöjd med domen.

– I de delar jag har läst så tycker jag att den är väl motiverad och bra skriven, säger han.

Att företagsboten är en en av de högsta som någonsin dömts ut, menar Stig Andersson är rimligt. Dels beroende på inspektionsprotokollen som inte åtgärdats, dels på grund av bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det som skiljer från andra brott är ju den grövre oaktsamheten. Här finner domstolen att det är grovt oaktsamt. Det tycker jag ska motivera en högre företagsbot. Här har man kommit fram till tre miljoner och det kan väl vara rimligt.

SSAB:s juridiska ombud, Anders Lorentzon, är inte lika nöjd. Han delar inte tingsrättens bedömning att det funnits stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Man har bedrivit ett mycket systematisk arbete. När det gäller tredjepartsprotokollen, som man fäster stor vikt vid att de inte använts vid riskbedömningarna så stämmer inte det. Det har använts i riskbedömningarna, men sedan kan man med facit i hand diskutera om man gjort rätt bedömning.

Vad säger du om beloppet, tre miljoner kronor?

– Nu har tingsrätten bedömt det som ett grovt arbetsmiljöbrott och då är summan i sig inte konstig.

Kommer ni att överklaga domen?

– Det återstår att se. Nu ska vi läsa och begrunda domen, så tar vi beslut inom ett par veckor.