När regeringen i våras utsåg utökade Agenda 2030-delegationen med nya ledamöter gick en plats till Scanias vd, Henrik Henriksson. Det blev han väldigt glad för.

– Det här är frågor som jag brinner för. Jag tror att de globala målen och klimatavtalet är viktiga frågor som vi måste ta på allvar, både som enskilda medborgare och som företagare, säger Henrik Henriksson till Arbetet Global.

Agenda 2030 antogs av alla FN:s medlemsländer i september 2015. Den består av 17 globala mål för att skapa en bättre och mer hållbar värld. I Sverige fick den så kallade Agenda 2030-delegationen i mars 2016 i uppdrag att föreslå en handlingsplan för hur Sverige ska uppnå målen.

Sommaren 2017 kunde delegationen presentera sitt förslag. Ett år senare var regeringens egen handlingsplan klar.

Vid det laget hade tre av sju ledamöter i den ursprungliga delegationen lämnat sina uppdrag.

Bland annat hade ordföranden Parul Sharma slutat med motiveringen att hon inte kunde sitta i en delegation tillsammans med representanter för enskilda företag. Till Dagens Nyheter sade hon att det ”inte matchar delegationens rekommendationer och det framtida arbetet”.

Oenighet om hur Sverige ska uppnå FN-mål

Global

Till ny ordförande valdes i mars Ingrid Pettersson, generaldirektör för Formas, som suttit i delegationen sedan starten. Samtidigt som hon tillträdde meddelande hon att hennes prioritering var att få fram ett slutbetäknande till mars 2019 då delegationens uppdrag avslutas.

Även om han bara får sitta i delegationen i mindre än ett år, och handlingsplanen redan är klar, tror Henrik Henriksson att han har möjlighet att påverka slutbetänkandet.

–  Förhoppningsvis kan jag bidra med ett näringslivsperspektiv. Som en kraftfull spelare kan näringslivet vara med och bidra till genomförandet av de globala målen. Många svenska företag ligger långt framme vad det gäller hållbarhetsfrågorna, ibland längre än politikerna. Tillsammans kan vi ta fram en konkret färdplan som kan vara användbar för alla, säger Henrik Henriksson.

I delegationens förslag fanns en tydlig rekommendation om att handlingsplanen skulle förankras i riksdagen. På så vis skulle genomförandet säkras långsiktigt, oberoende av vilka som sitter i regeringen. Det var också ett löfte av ansvarige ministern Ardalan Shekarabi.

Men i regeringens handlingsplan saknas den parlamentariska förankringen och riksdagen har före valet inte getts möjlighet att ta ställning till planen.

FN-chefen missnöjd – tempot i Agenda 2030 är för lågt

Global

Ingen av de nya ledamöterna i delegationen som Arbetet Global talat med vill uttala sig om regeringens handlingsplan.

– Det jag kan säga är att det är tydligt att det är ett regeringsdokument. Det står vad regeringen gör och har tänkt att göra. Jag hoppas att vi med de nya ledamöterna kan bidra till att det handlar mer om vad hela Sverige kan göra. Det här är så mycket större än bara regeringspolitik, säger Ulrika Liljeberg, centerpartistiskt kommunalråd i Leksand och en av de nya ledamöterna i delegationen.

Även Henrik Henriksson efterlyser en mer långsiktig plan.

– Om jag fick önska skulle jag vilja vara med och lägga grunden till att vi i Sverige kan lyfta hållbarhetspolitiken till samma nivå som andra politikområden där vi har ett mer långsiktigt perspektiv. För det krävs en bred parlamentarisk förankring och att vi inte bara tänker en mandatperiod i taget, säger Henrik Henriksson.

Det fackliga perspektivet behövs i hållbarhetsarbetet, menar Veronica Magnusson.

Ny ledamot i delegationen är också Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Kort efter utnämningen sade hon till Arbetet Global ”att man från regeringens sida vill se mer verkstad.”

EU följer upp FN:s mål i Agenda 2030

Global

Efter fyra månader säger hon nu att delegationen redan hunnit göra mycket, men att det finns utrymme att göra mer.

–  Arbetet tar inte slut i mars 2019. Det är då vi måste fortsätta och ta ansvar för att vi faktiskt genomför de här målen. Därför är det viktigt att vi nu involverar fler. Det finns fortfarande en del vi kan påverka den här sista perioden inför slutbetänkandet, säger Veronica Magnusson.

Agenda 2030-delegationens ledamöter

Ingrid Pettersson, generalsdirektör på Formas
Johan Rockström, professor i miljövetenskap
Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen
Ida Texell, räddningschef på Brandkåren i Attunda
Henrik Henriksson, vd för Scania
Liza Jonsson, vd för Swedbank Robur
Hannah Stanton, programchef för thegoals.org
Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH
Olle Lundberg, professor i hälsorättvisa
Ulrika Liljberg, kommunstyrelsens ordförande (C) i Leksand
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Tidigare ledamöter:
Mattias Klum, naturfotograf
Johan Hassel, tidigare vd för tankesmedjan Global Utmaning
Parul Sharma, människorättsjurist