Vad kommer du att tillföra i delegationen?

– Jag ser verkligen fram emot att bidra med de fackliga perspektiven på hållbarhetsarbete. Mycket av det fackliga arbetet handlar om just hållbarhet. Att skapa ett hållbart arbetsliv är ett måste för att skapa ett hållbart samhälle. Och som folkrörelse har facket både stor erfarenhet och ett stort nätverk eftersom vi finns på de allra flesta arbetsplatser runt om i landet.

De globala målen i Agenda 2030 är ju ”integrerade och odelbara”, men finns det något mål du själv brinner lite extra för?

– Jag tror att målen som berör jämställdhet är väldigt viktiga för att kunna ta de stora kliven framåt. Kvinnors och flickors rättigheter hänger i hopp med samhällets utveckling i övrigt.

17 mål för en bättre värld

Global

– Sen också de mål som handlar om ekonomisk makt för enskilda, att alla ska ha en lön som man kan leva på. Och så målen som handlar om hållbarhet ur ett klimatperspektiv. Det är verkligen ett område där vi måste kroka arm och som berör oss alla.

 

Det är bara ett knappt år tills delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag. Att man valde att utöka med nya ledamöter nu, var det för att delegationen skulle mäkta med uppdraget?

– Sverige har ju sagt att man vill vara ledande i implementeringen av målen. Jag tror att regeringen nu ser att man både behöver göra mer och inkludera fler. Och om man ser på sammansättningen av oss som nu kommit in så är många av oss från verksamheter som kan bidra väldigt konkret. Så det är uppenbart att man från regeringens sida vill se mer verkstad. Och det hoppas jag kunna bidra med.

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationens uppdrag är att ”stödja och stimulera” Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Delegationens övergripande uppdrag är att föreslå en handlingsplan för hur Agenda 2030 ska implementeras. Handlingsplanen ska överlämnas i mars 2019.

Dessutom ska delegationen sprida information om och förankra Agenda 2030 genom dialog med olika samhällsaktörer.

Delegationen tillsattes i mars 2016 och bestod då av fyra personer. Den utökades nu med ytterligare sju personer.

Källa: Regeringen