Det är omdebatterat om nuvarande F-skatteregler öppnar upp för att dumpa anställningsvillkor.

En fråga som Lars-Erik Lövdén utrett på uppdrag av regeringen. Under fredagen överlämnades en första rapport.

I en rad artiklar har Arbetet berättat om fenomenet. Ofta handlar det om personer från andra länder som anlitas som ensamföretagare, men där arbetsvillkoren mer liknar de man har i en vanlig anställning.

Ensamföretagare som jobbar sida vid sida med anställda på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas inte av de försäkringar och andra villkor som följer med avtal.

Lars-Erik Lövdén säger till Arbetet att falska egenföretagande är något som förekommer på svensk arbetsmarknad.

– Hur omfattande är lite osäkert, men det är påtagligt så att vi ser det inom vissa branscher, som bygg och transport. Vi tycker att det finns anledning att vidta åtgärder och därmed också se över bestämmelserna om f-skatt, säger Lars-Erik Lövdén till Arbetet.

Falskt företagande

F-skattare slår undan avtalsvillkor

Löner & Avtal

Han tillägger att utredningen haft kort tid på sig att analysera fenomenet.

Samtidigt är det av naturliga skäl svårt att svara på frågan exakt hur utbrett det falska företagandet är, eftersom många inte vill vara öppna med det, menar han.

Utredningen drar också slutsatsen att det finns en risk att falskt egenföretagande leder till skattefusk och att man undviker att betala skatt.

Detta bland annat eftersom det är ensamföretagaren själv som ska redovisa vad hen ska skatta för.

I det här skedet kommer utredningen inte med några konkreta förslag på hur reglerna bör ändras. Det blir en fråga för utredningens slutbetänkande som ska vara färdigt om ett år.

I det fortsatta arbetet ska utredningen titta närmare på hur falskt företagande påverkar regler kring arbetsmiljö och anställningsskydd, när ensamföretagare jobbar som om de vore anställda.

– Det är en väl så stor problematik när det gäller falska egenföretagare. Om man som arbetsgivare säger ”du kan inte ta anställning här men du kan få F-skattsedel och arbeta på samma sätt som om du vore anställd”, då fråntas arbetsgivaren ansvaret för arbetsrätt och annat, säger Lars-Erik Lövdén.

I ett särskilt yttrande i utredningens delrapport vänder sig tre av utredningens experter mot användningen av begreppet ”falska egenföretagare”.

De tre experterna är Patrick Krassén från Företagarna, Lynda Ondrasek Olofsson från Svenskt Näringsliv och Urban Rydin från Lantbrukarnas Riksförbund.

Falskt företagande

Fusk med F-skatt ska utredas

Politik

De kallar det för ”djupt olyckligt” att begreppet används eftersom de anser det vara en ”stark perspektivmarkör och sänder signaler om skattefusk och skatteundandragande”.

På flera punkter delar de inte heller utredarens slutsatser, eftersom de inte anser att underlaget som tagits fram är tillräckligt.

När Socialdemokraterna nyligen presenterade sin handlingsplan för en tryggare arbetsmarknad fanns frågan om falskt företagande med.

En av punkterna handlar om att reformera F-skattesystemet så att det inte går att kringgå arbetsrätten.

Men förstärkt lagstiftning kring F-skatt utlovades redan i partiets och LO:s tiopunktsprogram inför valet 2014.

Det är först nu som regeringens utredning börjar presentera sina slutsatser.

Mer om utredningen

• Bygg- och anläggningsbranscherna samt transport är särskilt utsatta när det gäller falskt företagande. Företeelsen ökar också inom byggbranschen.

• Det är också ett utbrett fenomen i musiker- och frisörbranschen.

• Hur utbrett falskt företagande är går inte att säga.

• Utformningen av f-skattesystemet kan leda till och påverka förekomsten av falska egenföretagare.

• Till huvudbetänkandet ska utredaren titta på om det ska krävas mer än en enda uppdragsgivare för att godkännas för F-skatt.

• Utredaren ska framöver också titta på bestämmelserna för när man kan återkalla en F-skattsedel och vilka olika former av mellanhänder det finns för förmedling av falska egenföretagare.