Det går bra för Sverige och välståndet ska komma alla till del, sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven när partiet i dag presenterade en handlingsplan med tio punkter för en trygg arbetsmarknad.

Han konstaterade att allt för många, främst kvinnor i arbetaryrken, har otrygga anställningar och ofrivillig deltid, och att det därför behövs en rad åtgärder för att ge dem en tryggare tillvaro.

Flera av punkterna i handlingsplanen är kända sedan tidigare så som kongressbeslutet om att lagstifta mot allmän visstid.

– Vi vill ha en större andel trygga anställningar. Det kanske viktigaste kravet är att det alltid ska finnas ett skäl till visstidsanställningar, och därför vill vi avskaffa allmän visstid. Det sätter även stopp för sms-anställningar, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Socialdemokraterna slog också åter fast att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.

Så vill S skapa trygghet i arbetslivet – Arbetet har hela listan

Politik

För att öka heltiderna vill partiet att den som har en deltidsanställning ska få halverad uppsägningstid om den erbjuds en heltidsanställning hos annan arbetsgivare. Anställda ska också ha rätt att få faktiskt arbetstidsmått i sina kontrakt, till skillnad från i dag då det i vissa branscher är vanligt med deltidsanställda med få timmar i kontrakten som sedan får extra timmar upp till heltid nästan varje månad.

Partiet upprepade också sitt vallöfte från förra valrörelsen om stärkt rätt till heltid och att begränsa delade turer i offentlig sektor i de kommuner och landsting där de har makten.

Även förbud mot hyvling finns med i programmet. Det ska inte vara möjligt att minska arbetstidsmåttet utan att följa turordningsreglerna som finns i las.

– Inte bara själva anställningen utan också nivån på anställningen ska omfattas av anställningstryggheten, sa Handels ordförande Susanna Gideonsson som också är suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, och som medverkade vid presentationen.

Andra punkter i handlingsprogrammet gäller bland annat schysta villkor vid upphandling, stopp för lönedumpning då svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige, bättre omställning och kompetensutveckling samt stopp för missbruk av subventionerade anställningar.

För dig som är riktigt sugen, Arbetet har hela listan över S-förslagen. Läs dem här!

Handlingsprogrammet i 10 punkter

  1. Trygga anställningar
  2. Stopp för hyvling
  3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
  4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
  5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
  6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
  7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
  8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
  9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
  10. Omställning