Sveriges statsminister, före detta IF Metall-basen, Stefan Löfven har blivit varm i kläderna efter snart fyra år på högsta posten.

”Vi kan inte ha en arbetsmarknad med allt fler för-dagen-jobb”

– Så länge vi inte har majoriteten där borta, kan vi inte göra så mycket.

Stefan Löfven pekar med hela kavajklädda vänsterarmen mot fönstret, ut från det ljusa intervjurummet på Rosenbads bottenvåning.

Där, på andra sidan vårglittrande vatten, tornar riksdagshuset upp sig som en mörk koloss.

Även om Stefan Löfven leder regeringen har de borgerliga allianspartierna majoritet i riksdagen när Sverigedemokraterna röstar med dem – vilket oftast sker i arbetslivsfrågor.

Förbud mot allmän visstid och hyvling är två av de frågor Socialdemokraterna, trots egna kongressbeslut, inte drivit till riksdagen.

Stefan Löfven hade velat göra mer för anställningstryggheten under sina fyra år som statsminister, säger han med blicken ut genom fönstret.

– Vi kan inte ha en arbetsmarknad som fungerar allt mer så att människor får för-dagen-jobb, eller ska sitta och titta i mobilen om det plingar till, kommer det nåt jobb nu? säger han och visar på en osynlig mobiltelefon i handen.

– Jag har ju för fasen jobbat fackligt i hela mitt liv, varför skulle jag sätta mig och säga att nu ska vi ha sämre strejkrätt? säger Stefan Löfven angående utredningen av konflikträtten som regeringen tillsatt.

– Eller den här förbaskade hyvlingen där du tror att du har en heltid och så helt plötsligt har du inte det längre utan bara 70 procent.

Han har hört om en arbetsgivare i Örebro som låtit hela personalstyrkan gå från heltid till 50 procents arbetstid.

De otrygga jobben ser han inte bara som ett ”elände för dem som drabbas”, utan också som ett samhällsproblem.

– Vem ska bidra till konsumtionen? Vem vågar investera i ett hem, eller gå och handla om man inte vet om man har något jobb nästa vecka eller hur många timmar det blir?

”Det är vi som har återinfört rätten att ta striden för kollektivavtal”

Om många fackliga är besvikna över uteblivna reformer för anställningstrygghet är de lika många som är upprörda över en utredning regeringen har tillsatt, nämligen den om strejkrätten med anledning av konflikterna i Göteborgs hamn.

Stefan Löfven har svårt att förstå den massiva fackliga kritiken.

– Jag är lite förvånad måste jag säga. Därför att vi är de som har återinfört rätten för svenska fackföreningar att ta striden för kollektivavtal.

Han syftar på att regeringen rivit upp Lex Laval som stiftades av den borgerliga regeringen, och som gick längre än EU-rätten krävde när det gäller att hindra facket från att ta strid mot utländska arbetsgivare för svenska kollektivavtal.

– Det har vi gjort av ett skäl – att vi ville rätta till balansen. När vi tittar på hamnkonflikten specifikt är det givetvis inte i syfte att förändra maktförhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare eller att försämra strejkrätten på annat sätt.

Jag tror att en del av LO-förbundens medlemmar är lite oroliga för migrationen. Det är en fråga som många funderar på

Stefan Löfven (S)

– Jag har ju för fasen jobbat fackligt i hela mitt liv, varför skulle jag sätta mig och säga att nu ska vi ha sämre strejkrätt?

Enligt Stefan Löfven handlar det i stället om att stå upp för den svenska modellen.

Grunden i avtalsförhandlingar är att facket byter till sig reglerade arbetsvillkor och löner mot att arbetsgivaren får arbetsfred, förklarar han och visar byteshandeln med händerna.

I fallet med hamnen har arbetsgivaren tecknat avtal med Transport, men ändå drabbats av konflikter från Hamnarbetarförbundet.

– Om det får fortsätta kommer arbetsgivarna till en punkt där de undrar varför de ska göra det här bytet om de ändå inte får arbetsfred. Det är ju en rimlig fråga från deras håll, och då fungerar inte den svenska modellen.

Stefan Löfvens blick går ofta mot fönstret och riksdagen, vars majoritet inte alltid vill som han.

Se och hör Stefan Löfven försvara strejkrättsutredningen

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

 

Trots det har regeringen börjat ett förändringsarbete för ökad trygghet, säger han.

– Vi har sänkt arbetslösheten, höjt sysselsättningen, vi har starka finanser och vi har investerat rejält i välfärden.

Just den sänkta arbetslösheten lyfter han fram som det allra viktigaste för LO-grupperna, som han ofta refererar till under intervjun.

Låg arbetslöshet stärker både arbetstagarna och fackförbunden.

– Det är så viktigt. Jag har sett det hela mitt vuxna liv. Jag har sett så jäkla många människor gå ut i arbetslöshet och den oron som man ser i ögonen på någon i den situationen när de inte vet vad som händer. Det är inte kul alltså.

”I alliansens modell är det den enskilde som ska stå för bidraget till arbetsgivaren”

Men även om den totala arbetslösheten är nere på runt 7 procent i mars, är den nästan tre gånger högre bland utlandsfödda.

Fortsatt satsning på utbildning är viktig för att få ut fler i jobb, enligt Stefan Löfven som tror på modellen med etableringsanställningar, som arbetsmarknadens parter tagit fram.

Nyanlända och långtidsarbetslösa ska på så sätt få jobb i två år med lön motsvarande kollektivavtalets lägstalön.

En stor del av lönen kommer dock från staten i stället för arbetsgivaren, och den etableringsanställda ska under tiden ha möjlighet att få utbildning i svenska eller annat som behövs för fortsatt anställning.

Moderaternas partiledare var i en intervju i Arbetet kritisk till att personer skulle få ”tio tusen kronor i månaden i bidrag för att gå till jobbet”.

Stefan Löfven är lika kritisk till Alliansens variant, kallad inträdesjobb, där arbetsgivarna ska betala 70 procent av ingångslönen.

Han kallar modellen för ”nån konstig speciell anställningsform med lägre lön och nån flummig formulering om att lära sig på jobbet”.

Två pressekreterare bevakar Arbetets 30 minuter med statsminister Stefan Löfven. Hans schema är pressat och hålls på minuten.

– Det kommer att bli 70 procent lön, för heltidsarbete och vem står då för bidraget? Det blir den enskilde som ska stå för bidraget till arbetsgivaren. Det vi gör, det gör vi tillsammans med arbetsmarknadens parter, då vet vi att det fungerar.

Parternas engagemang och ansvar är något Stefan Löfven återkommer till. Han tycker att det bästa är om parterna reglerar arbetsmarknaden och att politiken träder in först när det inte går.

Arbetskraftsinvandringen är en sådan fråga där det krävs skärpta regler enligt Socialdemokraterna, som bara vill att den ska tillåtas i bristyrken.

Jobb som städare, restaurangbiträde, eller tidningsbud ska gå till arbetslösa i Sverige i stället för att företag tar hit personer från länder utanför EU, enligt Stefan Löfven.

Han tillägger att det handlar både om jobben och om att ha ordning och reda på arbetsmarknaden.

– Jag tror att en del av LO-förbundens medlemmar är lite oroliga för migrationen. Det är en fråga som många funderar på och då är det viktigt att se att vi nu har lagt om migrationspolitiken som helhet så att det är färre som kommer till Sverige.

Han säger att ansvaret för invandringen ska fördelas mer jämt mellan länderna.

– Den här frågan med arbetskraftsinvandring ligger liksom i samma fåra. Man ska veta att vi har en migrationspolitik som är hållbar och då måste arbetskraftsinvandringen också vara det.

”Jag blir inte klok på att lag och ordning skulle vara en högerfråga”

Både förslaget om arbetskrafts-invandring och det faktum att Socialdemokraterna gärna lyfter frågor om lag och ordning inför valet, har av kritiker setts som ett steg högerut. Det tillbakavisas bestämt av Stefan Löfven.

– Jag blir inte klok på att lag och ordning skulle vara en högerfråga, säger han, och gestikulerar bestämt med händerna medan han förklarar.

– Titta vilka som blir drabbade av den här brottsligheten som vi ser ute på förorten. Det är inte överklassen som blir drabbad utan arbetarklass i första hand.

– Det är vanligt folk som får sin frihet kvävd och vi kan inte ha ett samhälle där den starke med vapen får ta för sig och styra hela bostadsområden. Det är för tusan inget solidariskt samhälle.

Han tillägger att Socialdemokraterna, till skillnad från högerpartierna, fokuserar på att stoppa inflödet till gängkriminaliteten genom att ge unga alternativ.

– De ska kunna gå till en skola som gör att de blir välutbildade och starka fria individer när de blir vuxna. De ska kunna bo i schysta bostadsområden och se sina föräldrar ha jobb att gå till.

– Vi gör både och här, och det är det som är sossigt. Vi slår mot brottsligheten och bygger ett solidariskt samhälle.

”Samhället ska ha en så bra inkomstförsäkring att det inte behövs något mer”

Trygghet är viktigt även för dem som blir arbetslösa.

I dag får de flesta ingen ersättning alls från a-kassorna, och de som får pengar får ofta betydligt mindre än 80 procent av lönen.

Fyra av tio arbetstagare har kompletterande inkomstförsäkringar via facket, och nu överväger även Stefan Löfvens gamla förbund IF Metall att inför en sådan.

Statsministern beklagar det. Kostnaderna för de privata försäkringarna varierar kraftigt och det skapar att ojämlikt system.

– Politiken måste se till så att samhället har en så bra inkomstförsäkring att det inte behövs något mer, säger han.

Varför har ni inte gjort mer i frågan under åren som gått?
– Vi har gjort förbättringar, och vi vill se över möjligheten så att fler kommer in i försäkringen.

En utredning på temat har tillsatts, men ska vara klar först 2020. En annan viktig arbetsmarknadsfråga, om Stefan Löfven får fortsätta som statsminister den kommande mandatperioden, blir att hitta sätt att hantera konjunktursvängningar utan att det drabbar de anställda.

Titta vilka som blir drabbade av den här brottsligheten som vi ser ute på förorten. Det är inte överklassen som blir drabbad utan arbetarklass i första hand

Stefan Löfven (S)

Utbildningar kan vara ett sätt, som Stefan Löfven vill utreda tillsammans med fack och arbetsgivare.

Om han får fortsatt förtroende som statsminister ska han också fortsätta med det han säger att regeringen redan inlett och som han kallar ”det största trygghetsprogrammet i modern tid”.

– Det innebär att du har ett arbete, det är schysta villkor på arbetet, det är ett så säkert arbete som möjligt. Det innebär att om du blir sjuk får du bra hjälp för det. Oavsett var du bor och oavsett vem du är ska vården finnas där för dig, men det kräver investeringar. Jättestora investeringar. Inte skattesänkningar.

”Ge mig egen majoritet så ska ni få se på grejer”

Förra riksdagsvalet röstade 52 procent av LO-förbundens medlemmar på Socialdemokraterna. Stefan Löfven hoppas på mer i år.

Han säger att även om hans regering inte lyckats med allt är det viktigt att väljarna ser vad som är alternativet.

– Vi riskerar att få den mest högerinriktade regering som Sverige sett på många år, med moderater och sverigedemokrater sida vid sida.

Det skulle innebära ökad otrygghet på arbetsmarknaden, då allianspartierna bland annat vill ändra turordningsreglerna i las, säger han när vi lämnar det ljusa intervjurummet med fönstret mot riksdagen och går mot Rosenbads besöksmatsal där bilder ska tas.

På Arbetets fråga om den ökade trygghet han anser sig stå för innebär ett förbud mot hyvling och allmän visstid om S får majoritet i riksdagen, svarar han tveklöst ja.

Vad tror du då? Hur kommer det att gå i valet?
– Det är svårt att säga. Det kommer att bli tufft, men jag tänker på det vi talade om nyss. Ge mig egen majoritet så ska ni få se på grejer. Då kommer det att hända saker.

Partiledarintervju med Stefan Löfven

I morgon är det dags för statsminister Stefan Löfven att grillas i Arbetets partiledarintervju inför #Val2018 Det blir frågor om allt från strejkrätt och hyvling till det politiska läget och Melodifestivalen.

Posted by Arbetet on Wednesday, 25 April 2018

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Arbetets partiledarintervjuer

1. Jan Björklund, Liberalerna Läs intervjun här

2. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet Läs intervjun här

3. Gustav Fridolin, Miljöpartiet Läs intervjun här

4. Ulf Kristersson, Moderaterna Läs intervjun här

5. Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna Läs intervjun här

6. Stefan Löfven, Socialdemokraterna

7. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna Läs intervjun här

8. Annie Lööf, Centerpartiet Läs intervjun här

Verklighetskollen

Vad tjänar en undersköterska i kommunal äldreomsorg?
– Ja du, kanske 21 500?

Vilket är Sveriges största fackförbund?
– Det är Unionen.

Vem vann Melodifestivalen i år?
– Å hå hå ... Jo! Han! Han, Pernilla Wahlgrens son, Benjamin heter han!

Rätt svar: 25 300 kronor är medianlön för heltid, enligt SKL. Unionen. Benjamin Ingrosso.