SLUTREPLIK. I sin replik (26/3) hävdar Moderaterna att las inte tar tillräckligt mycket hänsyn till den anställdes kompetens och att lagen därför måste göras om.

Det är skrämmande att en ledande representant för ett parti som gör anspråk på regeringsmakten har så dålig koll på hur arbetsrätten fungerar.

Kompetens är nämligen redan i dag en grund i las.

Uppsägningsförhandlingar på en arbetsplats handlar inte bara om anställningstid, utan om att personer också måste ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som återstår efter neddragningar.

Det går bara att tolka Moderaternas utspel som att de vill att arbetsgivaren ska kunna välja ut den de tycker är bäst.

I dag har fackliga organisationer möjlighet att syna arbetsgivarens argument och bedömningar.

Men om Moderaternas förslag blir verklighet skulle det i praktiken innebära att alla löntagare blir provanställda på livstid.

Jessica Polfjärds replik gör mig ännu mer övertygad om att det här är ett ödesval, inte minst för oss nittiotalister.

Att hon dessutom inte nämner unga en enda gång kan jag bara se om ytterligare ett bevis på att Moderaterna inte är ett parti för oss.